Foto: Jan Haas / NTB scanpix
Del saken

Ifølge en forskningsmessig gjennomgang kan styrketrening flere ganger i uken ha positiv effekt på psyken, og motvirke depresjon. 

Av en del studier fremgår det at trening motvirker depresjon, men enkelte studier har også vist at det ikke gir en betydelig effekt. Nå er det konstatert, etter et gjennomgang av forskningen på området, en såkalt metaanalyse, at styrketrening har en positiv effekt på psykisk helse. Dette rapporterer forskning.no.

– Styrketrening reduserer symptomene så effektivt at det har klinisk betydning. Det er omtrent like effektivt som medisiner, sier Mats Hallgren, førsteamanuensis ved Karolinska Instituttet i Stockholm. 

Hallgren er medforfatter på den nye metaanalysen, som har blitt utgitt i tidsskriftet JAMA.

Bedre humør

Forskerne bak artikkelen har analysert resultatene av 33 kontrollerte forsøk med i alt 1877 mennesker med depresjon i ulik grad, vurdert ut ifra spørreskjemaer. 

Deltagerne i forsøkene var delt i to grupper. En halvpart tok del i et styrketreningsprogram etter internasjonale anbefalinger, med 150 minutters trening i uken, fordelt over to eller flere dager. Den andre halvparten endret ikke vaner.

Resultatene viste at gruppen som drev med trening fikk bedre humør, større interesse for ulike aktiviteter, og mindre følelse av verdiløshet.

Serotonin

Resultatene ble observert på tvers av alder, kjønn, helsetilstand, øvelser og forbedringer i styrke som resultat av treningen. 

– Vi fant større forbedringer blant voksne med en mild til moderat depresjon, sammenlignet med voksne uten klare symptomer, sier Brett Gordon, postdoktor ved University of Limerick i Irland, til Time Magazine.

Tidligere forskning tyder også på at trening øker produksjonen av hormonet serotonin. Det er samme stoffet som den mest utbredte medisinske behandlingen mot depresjon har til mål å øke konsentrasjonen av.