Axel Nicolai Herlofson. Foto: Ukjent / Agder museum
Del saken

Axel Nicolai Herlofson ble født i Arendal med en sølvskje i munnen i 1845 og var i slektskap med de fornemste på Sørlandet. 

Herlofson var skipsreder og banksjef. Han hadde mange jern i ilden og lett for skaffe finansiering. Arendal var på den tiden en av landets rikeste byer. Det var en høytid for seilskuter, mengder av tømmer ble fløtet i elver og malm ble brutt ut av fjellet. I de hvite skipperhusene satt det holdne redere med konjakk og sigar. De ble kalt partsredere, de delte på å eie skutene for å spre risiko. De var alltid åpne for å høre om muligheter, og Herlofson var en av de store, en de så opp til.

Arendal Privatbank ble etablert i 1872. Etter to år var banken regnskapsmessig konkurs, men den ble likevel drevet videre av Herlofson. Han var av fin familie og de stolte på han. Så det var lett skaffe penger, og få stilte spørsmål til en av Arendals største skipsredere og grunneiere. 

Men i 1886 sprakk det. Axel Nicolai Herlofson hadde forgrepet seg på kundenes midler for å dekke inn egen manko. Med det gikk Arendal Privatbank overende. Det utløste et krakk. Kjøpmenn og skipsredere hadde kausjonert for hverandres lån, investert i luftslott og satt igjen med verdiløse papirer. De var ikke verdt blekket.

Arendalskrakket ble en av de mest alvorlige bankkrisene i Norge på 1800-tallet.

Krakket gjorde ende på byens storhetstid og dens posisjon som Norges fremste sjøfartsby. Flere banker gikk med i dragsuget og det ble mange konkurser. Arbeidsledigheten steg dramatisk og det tok mange år før økonomien kom på fote.

Herlofson skyldte 12 millioner av datidens kroner, en sum som tilsvarte hele formuen til Kristiansands befolkning, eller seks milliarder i 2012-kroner.

Han valgte å rømme landet, men ble tatt og ble dømt til seks års straffarbeid.

Kilde: Johs. G. Torstveit – Storsvindel – Bankkrakk