Illustrasjonsfoto: NTB / NTB scanpix
Del saken

En ny rapport fra Verdensbanken viser en tredobling av fedme på verdensbasis. I Vest-Europa ligger Norge i fedmetoppen.

Verdensbankens oversikt viser at Norge ligger blant landene med høyest grad av overvekt. I Vest-Europa er det bare Storbritannia, Irland og Spania som har mer fedme i befolkningen enn Norge, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er dypt bekymret over utviklingen og hva den vil bety for den norske folkehelsen.

– Fedmeepidemien i Norge og resten av verden er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi står i fare at så mange får dårligere helse at det vil få konsekvenser både for arbeidsmarkedet og helsetjenestene, skriver foreningen i en pressemelding.

Fedme medfører risiko for alvorlige sykdommer som blant annet hjerte- og karsykdom, demens og kreft.

– For å snu utviklingen trengs det økt tilrettelegging for at folk kan gjøre gode helsevalg, opplyser generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I rapporten kommer Verdensbanken med en rekke råd for å bremse fedmeøkningen. Tilrettelegging for aktivitet gjennom god arealplanlegging og aktiv bruk av avgifter for å påvirke forbrukervalg er blant anbefalingene som blir omtalt.

– Vi er glad for at Verdensbanken er så tydelig i sine anbefalinger. Også i Norge vil det være nyttig å følge disse rådene, om tydelig merking av matvarer, avgifter som fremmer sunne vaner framfor usunne, og arealplanlegging som fremmer fysisk aktivitet, sier Gerhardsen.