Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Del saken
  •  
  •  
  •  

– God sikt og synlighet er svært viktig for trafikksikkerheten. Særlig gjelder dette for moped- og motorsykkelførere, som en spesielt sårbar trafikantgruppe.

– Derfor åpner vi nå for ettermontering av ekstra fjernlys på MC og moped, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På biler har man kunnet montere ekstra fjernlys siden 1. oktober 2018, og som en oppfølging av dette blir det nå gjort tilsvarende endring for motorsykkel og moped, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Ingen begrensninger på antall og styrke

Heller ikke for MC og moped settes det begrensninger for fjernlyset i lysstyrke eller antall ekstra lykter.

Motorsyklistene har lenge ønsket seg bedre lys. De har også kommet med ønsker om en tilsvarende endring for kjørelys, da også disse er svært viktige for synligheten av motorsykler og mopeder.

– Det er jeg helt enig i. En slik endring vil imidlertid være mer krevende å gjennomføre som følge av internasjonalt regelverk. Derfor kommer endringen for fjernlys nå før sesongen begynner, og så vil vi vurdere nærmere muligheten for tilsvarende endringer i reglene for kjørelys for motorsykler og mopeder, sier samferdselsminister Hareide.

  •  
  •  
  •