Illustrasjonsfoto: Pixabay/geralt
Del saken

Nylig ble internettbasert behandling mot depresjon, angst og panikklidelse godkjent til bruk over hele Norge.

Metoden er utviklet ved Haukeland sykehus. Men den passer ikke for alle, skriver Forskning.no.

Nettbasert terapi er allerede tatt i bruk ved Helse Vest, hvor 1300 pasienter hittil er behandlet. Nå vil også Helse Nord tilby dette. Behandlingen kan ifølge forskningsnettstedet være like bra som ansikt til ansikt-behandling, ifølge vurderinger av metoden som er foretatt av Folkehelseinstituttet.

Før nye metoder og legemidler kan tas i bruk over hele landet, må de godkjennes av Beslutningsforum. Godkjenningen betyr at pasienter med disse psykiske lidelsene etter hvert kan få internettbehandling av terapeuter ved alle norske sykehus, der det er hensiktsmessig, skriver Dagens Medisin.

Haukeland sykehus har i samarbeid med Universitetet i Bergen i flere år forsket på pasienter som har testet ut nettbehandling av sosial angst, panikklidelse og depresjon. Siden 2013 har pasienter fått slik behandling mot sosial angst.

– I en studie med 145 pasienter fikk 66 prosent av pasientene en betydelig bedring. Resultatene ble publisert i mai 2018, sier Kristin Hogstad Bruvik, seksjonsleder for eMeistring ved Haukeland universitetssykehus.

Også panikklidelse er behandlet siden 2013. Behandlingen er ifølge Forskning.no effektiv både på panikksymptomer og tilleggssymptomer på depresjon. Det viser resultatene fra en studie med 124 pasienter.

Depresjon er behandlet siden 2015, og her opplevde mer enn halvparten av deltakerne betydelig bedring etter endt behandling. I denne studien ble data sammenlignet med resultater fra Sverige. Denne studien er riktignok liten, med bare 22 deltakere. En ny studie på depresjon er på trappene. Begge de to siste studiene ble publisert i 2017. Tidligere er internettbasert behandling av søvnløshet testet ut med godt resultat ved NTNU.