Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
Del saken

Vi visste det vel? Mor betyr mer for et barn enn far. I alle fall viser ABC Nyheter til en undersøkelse som konkluderer med at barna blir tynnere når mor går ned i vekt. Når mor blir mindre aktiv, blir barna større. Pappas valg ser ut til å spille mindre rolle.

– Foreldre har stor påvirkning på barnas helse og livsstil. En oppførsel som fører til fedme, blir lett overført fra foreldrene til barna, sier Marit Næss, leder av laboratoriet ved HUNT forskningssenter og doktorgradsstipendiat ved NTNU til ABC Nyheter.

Når mor går ned i vekt, påvirker det også barna:
– Om mor går ned to til seks kilo, kan dette knyttes til lavere BMI hos ungene, sier Kirsti Kvaløy, forsker ved HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Forskerne fant ingen betydelig sammenheng dersom far går ned i vekt, selv om det kanskje er mulig å lese en tendens i samme retning. Resultatene samsvarer i stor grad med lignende studier i India og Finland, men finnene fant at de aller største fedrene også påvirket sine døtres vekt.

Ulikhetene mellom betydningen av fars og mors livsstilsendringer slutter ikke med det:

– Mødre som får lavere aktivitetsnivå med årene gjennom barnas oppvekst kan knyttes til barn med høyere BMI i ungdomstida, sier Næss.

Hvis mor ikke holder seg fysisk aktiv, blir barna altså jevnt over større. Heller ikke her hadde fars valg noen signifikant betydning:

– Mye tyder på at mor fortsatt er den som i hovedsak står for planlegging av gjøremål i heimen og kanskje kosthold, spekulerer Næss og Kvaløy, selv om dette ikke er undersøkt i denne omgang.

Kanskje handler det også ofte om at mor ønsker å gå litt ned i vekt. Dermed gjør hun små endringer i kosthold og levevaner som involverer hele familien.

Dette forsterkes av at det ikke finnes en tilsvarende sammenheng der foreldrene går svært mye ned i vekt. Den slags vektendring kan ofte knyttes til sykdom eller mer omfattende dietter som ikke involverer flere i familien, skriver ABC Nyheter.