Vanlig scene fra 1950-tallet. Hjemmeværende mor som gjorde mesteparten av husarbeidet. Langt færre skilsmisser. Foto: NTB scanpix
Del saken

– Jo mer enn mann bidrar med husarbeid, desto større er sannsynligheten for at ekteskapet ender i skilsmisse.

Så kanskje er mer tradisjonelt ekteskap er å foretrekke? I studien Gender equality at home fant psykologene Thomas Hansen og Britt Slagsvold følgende: Dersom han gjør like mye eller mer husarbeid enn henne, er sjansen for skilsmisse i løpet av de neste fire årene henholdsvis 49 og 78 prosent høyere enn når kvinnen gjør mest.

Samtidig viser studien at både menn og kvinner er mer tilfredse i de ekteskapene hvor  husarbeidet er jevnt fordelt. Det samme fenomenet gjelder for fordeling av oppfølging av barn. Dermed har vi et paradoks: Hvorfor blir ektepar som sier seg mer fornøyde, i realiteten oftere skilt.

Forskerne var overrasket

– Tidligere studier viser at likestilte par har det bedre, så vi ble svært overrasket da vi så at bruddrisikoen er høyere blant par som deler likt eller par hvor mannen gjør mest, sa forsker Thomas Hansen ifølge Stavanger Aftenblad.

Man skulle tro at ekteskapsbrudd ville forekomme oftere i mindre likestilte familier, men statistikken viser det motsatte. Studien kan ikke konkludere om hvorfor det er slik, men Hansen tror ikke husarbeidet i seg selv er årsaken til de høye skilsmisseratene. Han tror moderne holdninger er forklaringen.

– Det er nok mer snakk om holdninger. De som er mest moderne på hjemmebane har trolig også et mer moderne syn på ekteskapet og har lettere for å gå ut av forholdet, forklarer han.

– De moderne kvinnene har dessuten jobb og god økonomi og er ikke avhengig av ektemannen.

I den samme studien fant man også at tradisjonelle husmødre, som gjør nesten alt arbeid hjemme, faktisk er svært fornøyde.

– 15 prosent av kvinnene gjør nesten alt husarbeidet. Og hele 60 prosent av disse er tilfredse med fordelingen, noe vi ikke hadde forventet. Vi trodde de ville se på det som en større belastning.

Menn vil gjerne bidra i barneoppdragelse

Klesvask og matlaging er de minst likedelte oppgavene. Flest deler innkjøp og oppvask likt. Men selv om mange menn gjerne foretrekker at kvinnene tar klesvask og oppvask, vil de gjerne tilbringe mer tid med barna:

– Norske og nordiske menn spiller en klart større rolle i sine barns liv enn i andre europeiske land. I dag er det politisk ukorrekt for mannen ikke å bidra her til lands. De fleste menn ser imidlertid på barneomsorg som en mer lysbetont oppgave enn å gjøre husarbeid.