Pandemien har vært dårlig for likestillingen, men fedre på hjemmekontor har tatt mer ansvar for husarbeidet, ifølge tall fra Bufdir og YS. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB
Del saken

Pandemien har generelt sett vært dårlig for likestillingen, ifølge Bufdir, men det finnes et lyspunkt.

Det viser seg nemlig at menn med hjemmekontor bidrar mer enn før med husarbeidet, skriver Dagens Næringsliv.

I rapporten «Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltak mot pandemien». konkluderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med at mor i huset gjør mest og mer enn tidligere.

Rapporten bygger på undersøkelser gjort av Likestillingssenteret og Yrkesorganisasjonenes sentralforbunds (YS) arbeidslivsbarometer, hvor 1.500 norske par ble spurt om hvordan de opplevde likestillingen på hjemmekontor.

Illustrasjonsbilde: Renate Köppel /Pixabay

Det kom fram at kvinner i større grad opplever at de har hovedansvaret på hjemmebane.

– Det er en risiko for at vi får en backlash på likestillingsfronten og fordelingen av oppgaver hjemme, advarer Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.

YS fant imidlertid et lyspunkt i sitt årlige arbeidslivsbarometer, da 10 prosent av menn som jobber hjemmefra, oppga at de har tatt på seg hovedansvaret hjemme.

– Det kan jo se ut som at det at vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked for en gangs skyld har slått positivt ut for likestillingen, sier YS-sjef Erik Kollerud om undersøkelsen.