Selv nyforelskede trenger litt tid for seg selv. Pixabay.
Del saken

I boken til det anerkjente amerikanske forskerparet Drs. John og Julie Gottman, Det kvinner vil ha, det menn vil ha (Panta 2017) lærer man at mannen er nøkkelen til om forholdet blir fantastisk eller feiler, selv om kvinnen selvsagt også må gjøre sitt, skriver KK.no.

Denne nøkkelen har mye å gjøre med én egenskap alle kvinner leter etter i en mann: Pålitelighet.

Forskningen viser at kvinner i parforhold har to hovedklager på menn:
1: Mannen stiller ikke opp for meg
2: Det er ikke nok følelsesmessig nærhet og tilknytning.

Menn på sin side, har to hovedklager på kvinner:
1: Det er for mye krangling
2: Det er ikke nok sex.

For å gjøre noe med det begge kjønn klager over, trenger menn å gjøre kun én ting som kvinner nærmest desperat trenger. Mannen må fininnstille seg på henne og hennes følelser.

Pålitelighet
Pålitelighet er likevel et litt generelt begrep, og må forklares nærmere, ifølge Frode Thuen, som er psykolog, professor, forfatter og formidler:

– Det handler om at kvinnen opplever at han er engasjert, at han er pålitelig og til stede i livet og ser henne og engasjerer seg i de spørsmålene og tingene som hun er opptatt av.

Familieterapeut Anne-Grete Aadland Sætre ved Bergen og omland familiekontor, som har tatt videreutdanning i Gottmans terapimetode, bruker uttrykket «følelsesmessig til stede».

– Når vi sier at mannen må finjustere seg som det står om i denne boken, så handler det om hvordan møte kvinnen ved å ha en positiv innstilling, ta henne på alvor gjennom at hun blir sett og hørt, noe som kan bidra til at hun kjenner seg trygg. Det boken poengterer er at: Er det sånn så vil også mannen få det han ønsker seg.

Bryter den onde sirkelen
Menn er ikke så opptatt av de tingene kvinnen er opptatt av, særlig det som går på følelsesmessige ting. Så menn blir litt emosjonelt utilgjengelige, sier Thuen:

– Det er det som er den største feilen, at menn ikke er mottagelige for det som kvinnen er opptatt av.

Han sier videre at selv om dette gjelder for kvinner også, så er problemet at menn mye oftere bommer.

– Poenget til Gottman er at den onde sirkelen som kan utvikle seg til et veldig dårlig mønster, er det veldig ofte mannen som initierer, gjennom å ikke høre etter, ikke være der for kvinnen, ikke anerkjenne henne, ikke se henne og alt det der, sier Thuen.

Å kunne snakke om tema hvor en er uenig uten å prøve å løse problemet er en god øvelse for mange par og nyttig å kunne. Gottmans forskning viser at det er circa 69 prosent av konfliktene i et parforhold som ikke er løsbare fordi to subjektive virkeligheter møtes, som er like gyldige.

Derfor hjelper det også lite å møte det følelsesmessige med logikken, men mye å høre hverandre ut og være litt nysgjerrig og interessert i sammenhengene. Klart vi skal ha logikken, men vi må også kunne romme at følelsen er der.

Hvordan bli pålitelig
Hvordan bli mer pålitelig eller emosjonelt tilgjengelig handler om veldig mange ting, ifølge Thuen, om alt fra det helt konkrete, praktiske til de underliggende verdiene og holdningene.

Man må lytte til partneren, vise i praksis at man bryr seg, og ta ansvar for egne feil. Man må ha evnen til å be om unnskyldning.

Aadland Sætre påpeker at råd alltid blir spissformuleringer og sånn sett ikke vil treffe alle der de er, men hun nevner noen viktige ting.

– Det å være oppmerksom og engasjert, det er noe som styrker både kjennskapet og vennskapet, og det vet vi er noe av grunnmuren i en relasjon.

– Det å lytte og vise interesse, og at det ikke betyr at du skal bli enig, men det å lytte den andre ut, for da viser det seg også at begge blir mer innstilt på å møte hverandre i kompromisser fremfor å slåss om sannheter.

– Det å ha den holdningen, hva kan jeg gjøre for deg? Ofte blir det sånn at man fokuserer på hva man synes partner burde ha gjort (…) Begge må ta ansvar for at partner kan føle seg trygg, og tillit og forpliktelse er av betydning.

Et viktig spørsmål
Selv om Thuen tror vi har vært innom det viktigste nå, så er også hans siste oppfordring å stille seg spørsmålet om hva en selv kan gjøre.

– Hvis menn begynner å tenke hva de kan gjøre for forholdet, så er det helt opplagt at veldig mange av dem vil få det bedre og at færre vil bli forlatt, sier han.

Det er nemlig oftere mannen som blir den forlatte parten når det blir et brudd. To av tre brudd er initiert av kvinner.