Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Forskere har undersøkt om hanner eller hunner lever lengst hos 101 forskjellige arter – alt fra ekorn til løver.

Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i Norge.

Hvorfor det er slik har forskere gransket i årevis, og mange har konkludert med at det må skyldes biologi.

For selv når kvinner og menn har ens livsstil og lever under ens vilkår, lever kvinnene lengst.

Danmarks Radio forteller at forskere fra The French National Centre for Scientific Research har undersøkt om forskjellen i levealder mellom kjønnene også gjør sig gjeldende for pattedyr.

Forskerne har samlet data fra tidligere undersøkelser av 101 forskjellige, ville pattedyr – alt fra gorillaer til flaggermus.

Tydelig resultat

Undersøkelsen The French National Centre for Scientific Research har gjort viser med all mulig tydelighet at hunnene i 60 prosent av tilfellene lever  lenger enn hannene.

Hunnene overlever i dyreriket også hannene enda lenger enn for menneskene.

Hunn-pattedyr lever 18 prosent lenger enn hanner, og som sammenligning kan man se på menneskene, der kvinner lever 7 prosent lenger enn menn.

– De nye resultatene er en viktig grunnsten i vår forståelse av aldring. Det har manglet detaljert kunnskap om ville pattedyr. Nå kan vi begynne at kikke på forskjellene mellom arter også, siger Rasmus Heller, adjunkt ved Biologisk Institut på Københavns Universitet til Danmarks Radio.

Hannens kropp jobber mer enn hunnens

Av undersøkelsene viser det seg at hanner bruker mer energi enn hunner, og at det er en årsak til at livet blir kortere for hannene.

Hannen har «tyngre utstyr» å slepe med enn hunnen, for eksempel i form av horn eller støttenner, noe som er en ekstra belastning for kroppen. At hanner slåss for å beholde revirer innvirker også på den gjennomsnittlige livslengden.

– Hos noen dyr  krever det mer å være hann, men slik er det ikke hos alle arter. Så det er ikke den endelige forklaringen, sier Rasmus Heller.

Omgivelsene kan også spille en rolle, og i tidligere undersøkelser har ofte dyr i fangenskap vært undersøkt.

I fangenskap er det verken mangel på mat eller ytre fiender, og slike undersøkelser er derfor ikke direkte sammenlignbare med den som nå er foretatt for ville dyr, skriver Danmarks Radio.