Foto: Frank May / NTB scanpix
Del saken

Nye tall viser at de fleste medmødre tar ut fedrekvoten og overlater fellesperioden til henne som har født barnet.

For første gang har NAV undersøkt om mor og medmor deler fellesperioden annerledes enn mor og far.

En rekke studier viser at det er få par som deler hele fellesperioden likt. Dette antas å være et resultat av tradisjonelle kjønnsrollemønster.

Nye tall fra NAV viser at de fleste medmødre gjør som fedrene. De benytter seg av pappapermisjonen og overlater fellesperioden til henne som har født barnet. Likevel kommer det fram at medmødre i snitt tar ut 2–3 uker mer av fellesperioden enn fedre.

Tilpasser seg foreldrekvoten

Studien «Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten» undersøker om mor og medmor prioriterer foreldrepengeperioden, som består av en fedrekvote, en mødrekvote og en fellesperiode, ulikt sammenlignet med mor og far.

Undersøkelsen viser at de fleste medmødre tar ut nøyaktig fedrekvoten, men i gjennomsnitt tar ut 2,5 uker mer av fellesperioden enn det fedre gjør. Det er likevel 10 uker unna å være likedelt med mor.

Liten forskjell mellom medmor og far

Undersøkelsen tyder på at kjønnet på mors partner til en viss grad har betydning for fordelingen av fellesperioden.

Mens bare 2 prosent av ulikekjønnede foreldre deler fellesperioden likt, er det 10 prosent av de likekjønnede som gjør det.

I de fleste tilfeller velger både likekjønnede og ulikekjønnede par som oftest å la den som har født barnet ta hele eller største delen av fellesperioden.

Inntektsforskjeller mellom mor og partner forklarer bare i liten grad disse forskjellene.

(©NTB)

[email protected]