illustrasjonsbilde: Pixabay/ HolgersFotografie
Del saken

Anelie de Cabo y Moreda har forsket på mannlig sexhandel og hvilken oppmerksomhet den får hos politiet og sosialtjenester i Sverige. Hun blir referert i en artikkel i forskning.no. Hun har lest svenske offentlige utredninger om sexhandel, intervjuet folk og gått gjennom hva media skriver, og sett nærmere på tidsrommet fra da homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Sverige i 1944 og fram til 2016.

– Det er kvinnene som er i fokus, ikke mannen, konstaterer forskeren i en artikkel på nettsiden til Gøteborgs universitet. Når svenske myndigheter har analysert sexhandelens konsekvenser, har fokus enten vært på vold mot kvinner eller i hvilken grad sexhandelen foregår frivillig.

Forskeren har selv hatt gruppeintervjuer med sosialarbeidere og politifolk som blant annet jobber med prostitusjon. Når hun kom inn på temaet mannlig sexhandel, støtte hun på taushetskulturen.

– Dette snakkes det ikke om. Mannlig sexhandel ses på som et konfliktområde som tilhører mannlig homoseksualitet. Dette i kontrast til heteroseksuell sexhandel, som ses på som et viktig samfunnsproblem, sier hun.

Anelie de Cabo y Moredas studie ved Gøteborgs universitet viser at mannlig sexhandel gjennom historien har vakt følelser som avsky og forakt, men også toleranse og aksept. Forskeren mener at disse følelsene speiler ulike politiske skiftninger i samfunnet gjennom tidene.

Mannlig sexhandel har eksistert like lenge som heteroseksuell sexhandel. Men opp gjennom historien virker det som samfunnet flere ganger har glemt den, mener hun.

– Dersom vi fortsetter å ensidig hevde at sexhandel utelukkende handler om menns vold mot kvinner, så risikerer vi å utestenge grupper som også kan ha behov for både informasjon, støtte og skadereduserende tiltak i sammenheng med sexhandel, sier prostitusjonsforskeren.