Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
Del saken

Kvinners overgangsalder med menstruasjonsstopp og hetetokter er velkjent for de fleste. Mindre kjent er det at også menn har sin overgangsalder hvor blant annet en gradvis reduksjon i det mannlige hormonet testosteron medfører at kroppen forandrer seg. Bilringer, dobbelthake, skallethet og til dels sviktende ereksjon er noen av kjennetegnene, skriver Sinnets Helse.

De fleste menn gjennomgår en overgangsfase i 40-60-årsalderen, hvor de opplever usikkerhet og ulik grad av depresjon og sorg over tapet av ungdommens maskulinitet, sier Kenneth Purvis ved Andrologisk Senter i Oslo.

I boka «Mannen midt i livet. Overgang eller undergang?» understreker Purvis at det er naturlig at menn får en reaksjon i overgangsfasen mellom ungdommelig virilitet og begynnende alderdom. Han tror det er viktig at både kvinner og menn får øynene opp for at også menn har en overgangsalder som kan være vanskelig.

– Hos menn skjer det vanligvis ikke noe raskt fall i produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Det foregår imidlertid en gradvis reduksjon i testosteron og en relativt rask nedgang i produksjonen av veksthormon hos mannen fra rundt 40-årsalderen. I 70–årsalderen er det gjennomsnittlige nivået av biologisk aktivt testosteron redusert med 30 prosent, sier Purvis.

Midtlivskrise
– Det er mange myter om midtlivskrisen, men de fleste er enige om at den melder sin ankomst når menn er mellom 35 og 55 år gamle, sier Purvis.

Selv om betegnelsen midtlivskrise ofte blir brukt, understreker han at det bare er et lite mindretall som gjennomgår en krise i ordets virkelige forstand. For de fleste menn dreier det seg om en overgangsperiode med kroppslige forandringer så vel som ulike psykiske reaksjoner.

Hos enkelte kan overgangsfasen likevel utløse en skikkelig krise med panikk, forvirring og angst. Andre reagerer med apati.

Sammen med kolleger har Purvis startet Andrologisk Senter i Oslo som gir behandling og råd blant annet til menn som opplever seksuelle eller andre problemer midt i livet.

Livsfaser
Purvis definerer den første av de to livsfasene som en periode med et aktivt seksualliv, virilitet, maskulinitet, energi og kreativitet. Overgangsperioden er broen over til den andre livsfasen der mannen må tilpasse seg en ny rolle som bestefar, med mindre seksuell aktivitet og der han kan få mindre respekt.

– Det er en ganske tøff situasjon for en mann som har vært stolt over sin manndom og sin virilitet. Han ser kroppen forandre seg og opplever kanskje også at han møter mindre respekt i arbeidslivet og blant andre menn. En gammel mann blir ikke alltid behandlet med respekt i vårt samfunn, påpeker Purvis.

Kroppen forandrer seg
Purvis trekker frem en rekke kroppslige forandringer som gjerne starter i 40–årene: Mange merker at de begynner å miste hår. Begynnende skallethet er typiske kjennetegn for menn i overgangsperioden. Samtidig med at håret på hodet minker, gror det gjerne fram stive hår i nese, ører og andre steder på kroppen.

Et annet kjennetegn på middelaldrende menn er bilringer rundt buken og dobbelthake. Purvis peker på at mange menn opplever tilfeller av ereksjonssvikt når de blir middelaldrende. Seksuallysten er ofte redusert hos middelaldrende menn.

Ny rolle
Kvinnefrigjøringen de siste tiårene skaper usikkerhet hos mange menn, og gjør at de blir mer sårbare i overgangsalderen, mener Purvis:

– Det er en kritisk tid for menns maskulinitet og stolthet. Kvinnene er flinkere på skolen og tar jobbene fra menn (…) tjener kanskje mer enn ham, og kvinnene er blitt mer seksuelt pågående.

Manglende pubkultur
Purvis mener at det er en ulempe at vi ikke har noen pubkultur her i landet:

– I andre land er det mye større tradisjon for at menn kommer sammen og snakker sammen på puben eller på kaféen (…) Det typiske i Norge er den ensomme jeger, den ensomme fisker og langrennsløperen som går alene gjennom skogen.

Behandling
Forsøk med testosteron har gitt gode resultater, men innebærer risiko for alvorlige bivirkninger. Da er det bedre å holde seg seksuelt aktiv, samtidig som det vanlige rådet om en sunn livsstil.

Forøvrig er dette en gammel artikkel, så vi får ikke høre hvordan Purvis ser på disse problemstillingene i dagens samfunn, hvor Viagra løser de fleste ereksjonsproblemer, mens MeToo gjør sjekkingen til et minefelt.