Matvaner fra barndommen blir gjerne tatt med videre i livet. Foto: Pixabay
Del saken

Fedme har blitt et stort helseproblem. Foreldre som bekymrer seg for barnas vekt, tar mer kontroll ved matbordet enn andre foreldre.

Xstra skrev nylig om rapporten Ung-HUNT 4. Rapporten viser at overvekt er et økende problem blant unge nordmenn.

I punkt 3.1 kan man lese:

«Økende kroppsmasse uavhengig av den normale veksten som skjer i ungdomsårene har betydning for vekten senere i voksen alder, som igjen kan ha betydelige negative helsekonsekvenser. Verdens helseorganisasjon omtaler fedme som en global befolkningsepidemi og det er spesielt urovekkende at også barn i stor grad rammes.

Vekten i alle aldergrupper og begge kjønn økte fra Ung-HUNT1 til Ung-HUNT3, men når en ser på høyden i samme aldergruppe har den vært stabil de siste 20 årene.»

Les også: Farlig vektøkning blant norsk ungdom

Foreldre forstår ikke

Men mange foreldre forstår ikke at barnet er overvektig, ifølge forskning.no. Mange foreldre tenker at barnet har «valpefett» som det vil vokse av seg, eller de vurderer ikke barnet sitt som overvektig.

– Foreldre som ikke bekymrer seg for barnets vekt, vil heller ikke sette begrensninger i matveien – selv om barnet er overvektig, sier Elisabeth Lind Melbye. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun var medforfatter i en studie fra 2014 som undersøkte hvordan barns vekt påvirker hvilke metoder foreldre velger å bruke i forbindelse med mat og spising.

Tidligere forskning har antydet at et barn som opplever strenge regler blir intenst opptatt av den forbudte maten og overspiser når sjansen byr seg. Overspising og overvekt oppfattes dermed som foreldrenes skyld.

Melbye og hennes kollega Håvard Hansen stilte spørsmålstegn ved dette årsaksforholdet, og fant i sin studie at foreldre-barn-interaksjoner er dynamiske og virker begge veier – også når det kommer til mat og spising.

– Foreldre må først forstå at barnet er overvektig. Det er svært mange som ikke forstår dette, sier Melbye.

Les også: Fettvalker er ikke kurver

Kampanjer virker ikke

Måling og veiing av skolebarn på tredje og åttende klassetrinn gjør det mulig å oppdage barn som er (eller i fare for å bli) overvektige. Men Hva skjer videre?

Melby mener at kampanjer som skal treffe alle er feil vei å gå, man må skreddesy individuelle opplegg.

– Vi kan ikke tre samme oppskrift ned over hodene på alle barn og foreldre. Egenskaper ved familien og ikke minst barnets temperament, vekt, smak og aktivitetsnivå må spille inn, sier hun.

Det barna lærer om matvaner og måltider følger dem senere i livet, når foreldrene mister kontrollen etterhvert som barna blir ungdommer og etterhvert flytter hjemmefra. Derfor må foreldre ta ansvar tidlig:

– Derfor er det viktig at foreldre oppmuntres til å ta grep om barnas matvaner mens de ennå er små.