Høye priser på hasj får ungdom til å prøve hardere stoffer. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Etter Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika er Malawi nå det neste landet i Sør-Afrika for å lette cannabislovene, skriver AFP.

Malawi er neste land ut til å gjøre cannabisdyrking lovlig. Endringen inkluderer ikke cannabisdyrking til rusformål, men handler om dyrking til medisinsk og industriell bruk, melder flere internasjonale medier.

Zambia legaliserte cannabisdyrking for eksport i desember, og fulgte dermed Lesothos beslutning om å godkjenne medisinsk bruk av stoffet i 2017.

Både Zimbabwe og Sør-Afrika har avkriminalisert personlig bruk av cannabis og forbereder seg på lettelser i lovgivningen om dyrking.

Hente inn skatteinntekter på cannabis

Legalisert dyrking av cannabis kan supplere tobakksindustrien, som har vært Malawis økonomiske bærebjelke i mange år. Malawi er et av de fattigste landene i verden og har lenge vært avhengig av tobakk som bringer inn rundt 60 prosent av valutainntektene.

Lovgiverne vedtok enstemmig den nye loven som legaliserte oppdrett, import og eksport av cannabis til medisinsk og industriell bruk, ifølge dokumenter som er sett av Associated Press.

Den nye loven krever også at cannabis skal dyrkes under streng praksis, inkludert forbud mot barnearbeid i sektoren.

Cannabis har i mange år blitt ulovlig dyrket i avsidesliggende deler av Malawi og smuglet ut av landet. Økonomiske eksperter mener regjeringen nå har gjort et riktig vedtak, ved å legalisere cannabis-dyrkingen, og dermed potensielt kunne hente inn verdifulle skatteinntekter.

– Cannabis dyrkes hovedsakelig i avsidesliggende områder for eksport til omkringliggende land som Sør-Afrika, Kenya og det utenlandske markedet. Handelen er organisert av profesjonelle aktører.

– Det har vært en lang reise, men her er vi. Jeg antar at vi vil være i stand til å eksportere og dermed tjene hardt tiltrengte penger. Dette er en vei i riktig retning, sier ekspert på økonomiske forbrytelser i Malawi Jai Banda til AFP.

Fakta cannabis

Cannabis, eller cannabispreparater, er et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp, Cannabis sativa, variant indica.

Planten dyrkes opprinnelig i varmtempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, men er vekstvillig og kan i prinsippet dyrkes hvor som helst.

Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj (hasj), hasjolje og andre cannabispreparater.

Det er beregnet at rundt 300 millioner mennesker bruker stoffet på verdensbasis. I Norge er cannabis det vanligste rusmiddelet etter alkohol.

I henhold til internasjonale avtaler om handel med narkotiske stoffer er landene forpliktet til å forhindre handel med, og bekjempe bruken av, narkotiske stoffer.

Det er imidlertid stor forskjell mellom hvordan forskjellige land praktiserer dette.

Vi ser varianter fra en meget hard linje med strenge straffer selv for personlig besittelse og bruk til mer liberale ordninger som ulike grader av avkriminalisering, spesielt for bruk på visse steder (for eksempel «coffeeshops» i Nederland).

Full legalisering for voksenbruk er innført i Canada, Uruguay og elleve delstater i USA.

Fakta cannabis Store Norske Leksikon