Skjermbilde: YouTube
Del saken

I unntakstilstand er det fint med gode råd og liste over steder vi kan ta kontakt for å få hjelp. 

Her er listen Myhre delte på sin YouTube:

Mental Helse
116 123 (hele døgnet)
https://www.sidetmedord.no
https://www.mentalhelse.no

Kirkens SOS
22 40 00 40 (hele døgnet)
https://www.soschat.no
https://www.kirkens-sos.no

Psykiatrisk legevakt i Oslo
116 117

AA Anonyme alkoholikere
911 77 770
https://www.anonymealkoholikere.no

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse
https://www.abup.no

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111
https://www.116111.no

Barneombudet
22 99 39 50
https://www.barneombudet.no

BaRsnakk – Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
https://www.barnavrus.no

DIXI Ressurssenter for voldtatte
22 44 40 50
https://www.dixi.no

Hjelp til Hjelp
https://www.hjelptiphjelp.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige
800 80 040
https://www.hjelpelinjen.no

Informasjonstelefonen om viruset
815 55 015
https://www.fhi.no

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
23 22 79 30
https://www.kirkeligressurssenter.no

Kompasset (Blå Kors)
https://www.kompasset.org

Kors på halsen
800 333 21
https://www.korspahalsen.no
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år)

Krisesenteret
https://www.krisesenter.com

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
800 40 567
https://www.motstoff.no

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
955 20 848
https://www.lfss.no

Link Oslo – Senter for selvhjelp og frivillighet
22 96 15 40
https://www.linkoslo.no

NA – Anonyme narkomane i Norge
905 29 359
https://www.nanorge.org

NKS Veiledningssenter
https://www.sanitetskvinnene.no

Reform – ressurssenter for menn
22 34 09 60
https://www.reform.no

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
948 17 818
https://nettros.no

Rustelefonen
915 08 588

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap
815 55 201
https://www.rodekors.no/tvangsekteskap

Voksne for barn
https://www.vfb.no
Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende
800 57 000 (døgnåpen)
https://www.sentermotincest.no

Sex og samfunn
22 99 39 00
https://www.sexogsamfunn.no

SnakkOmMobbing
https://www.snakkommobbing.no

Spiseforstyrrelsesforeningen
22 94 00 10
https://www.spisfo.no

SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn
22 42 42 02
https://www.ssmm.no

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
51 51 59 59

https://Ung.no

https://Unghjelp.no

Ungdomstelefonen
400 00 777
https://www.ungdomstelefonen.no

Ungprat (12-29 år)
https://www.ungprat.no/citychangers

Veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige
400 31 093
https://www.veiledningssenter.no

Vern for eldre
800 30 196
https://www.vernforeldre.no

Vold- og overgrepslinjen
116 006 (hele døgnet)
https://www.volinjen.no

Youchat (13-25 år)
https://www.helseutvalget.no

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
55 55 33 39
https://www.nav.no/no/person/flere-te

Flere tjenester via
https://psykiskhelse.no/hjelpetelefon