Likestilling fører til mer krangling. Shutterstock.
Del saken

En gruppe forskere har studert ektefeller og samboere i 22 europeiske land, skriver Forskning.no.

Forskerne ville finne ut hvor mye uenighet det er blant par som bor under samme tak – og hva de er uenige om.

Gjett i hvilket land det krangles mest om de tre felter i hverdagen som ble undersøkt: husarbeid, økonomi og jobb. Yes: Norge er nesten på topp, kun finnene krangler mer, og islendingene er på tredjeplass på krangletoppen.

Hele 81 prosent av alle som bor i parforhold i Norge svarer at de er uenige med ektefellen eller samboeren om husarbeidet hjemme. I alt 526 ektefeller og samboere i Norge deltok i denne undersøkelsen.

Det var til sammenligning under 50 prosent som svarte det samme i land som Frankrike, Spania, Portugal og Hellas.

Krangler om økonomi

Når det kommer til økonomi, svarer 71 prosent i Norge ifølge Nettavisen at de er uenige med den de bor sammen med. Gjennomsnittet i Europa er 55 prosent.

Minst pengediskusjoner er det i land som Hellas og Portugal. Mest uenige om penger er par i Finland, Norge og Island.

Betalt jobb utenfor hjemmet er 49 prosent av alle i parforhold i Norge uenige med partneren om. Her ligger vi ifølge Forskning.no nærmere det europeiske gjennomsnittet. Igjen er islendinger og finner på topp, med over 60 prosent som er uenige om jobb.

Mange har nok sett for seg at i et land som Norge, hvor likestillingen mellom kjønnene er kommet langt, vil det være mindre konflikt mellom kjønnene i hjemmet enn det er i land hvor likestillingen har kommet kortere. Men slik er det altså ikke, konkluder Forskning.no.

Krangling er likestillingens bakside

– Umiddelbart tenker jeg at dette reflekterer nettopp likestilling. Dette er likestillingens bakside, sier Frode Thuen, professor og samlivsforsker ved Høgskolen i Bergen.

– Når norske par er mer likestilt enn par i de fleste andre europeiske land, så er også rollene og forventningene til menn og kvinner likere. Det skaper mer uenighet og flere diskusjoner, tror Thuen.

Er arbeidsfordelingen mellom kjønnene klarere definert, slik vi ser i søreuropeiske land, blir det mindre rom for uenighet.

– Men uenighet behøver ikke i seg selv å være et problem, så lenge det ikke gir opphav til store konflikter. Vi ser også at likestilte par klarer seg bedre og er mer lykkelige enn andre par, legger han til.

Torkild Hovde Lyngstad, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, er heller ikke veldig overrasket over at mange par i Norge er uenige om husarbeid og økonomi. Også hun peker på likestilling som forklaring:

– I land som Spania og Portugal har man fortsatt en mer tradisjonell arbeidsdeling i hjemmet. Siden vi er mer likestilt enn dem, så blir det også mer rom for uenighet. Er det på forhånd gitt at det er hun som gjør husarbeid og passer barn, og han som tjener penger, så blir det mindre rom for uenighet. Da blir det mindre å krangle om, sier hun.