Del saken

Jemma Beale (27) ble i 2017 fengslet og dømt for opptil 15 falske anklager om voldtekt.

En av de anklagede mennene sonet to år i fengsel, en annen følte seg tvunget til å rømme landet..

Beale var nettopp i retten på nytt for å få sin ankesak behandlet, og skyldte på at hun hadde blitt misbrukt som barn, og at ikke dommeren hadde advart juryen om «myter og stereotyper» rundt falske voldtektsanklager..

Men dommer Hallett var nådeløs og opprettholdt straffen på 10 år i fengsel. Særlig Beales mangel på anger gjorde et dårlig inntrykk på den kvinnelige dommeren:

– Rettssystemet er rammet hardt av denne saken, og betydelige ressurser har blitt brukt på etterforskning og rettsforfølgelse av kriminelle handlinger som aldri fant sted. Det har ikke vært noen indikasjoner på at den tiltalte har følt anger.

Statsadvokat John Price er fornøyd med straffen, og peker på hvordan Beale sendte tekstmeldinger til sin kjæreste og fortalte henne at hun nøt å se lidelsene til de hun anklaget på feil grunnlag.

Den første falske anklagen kom i 2010. Da anklaget hun Mahad Cassim for voldtekt. Cassim ble etterhvert dømt til 7 år i fengsel og sonet to før Beale ble avslørt.

Enkelte feminister er kritiske til den strenge dommen, fordi de mener at reelle voldtektsofre kan bli redde for å anmelde voldtekt, av frykt for å bli dømt for falske anklager hvis gjerningsmannen ikke blir dømt.

Men andre mener dette er et latterlig argument: Så lenge du ikke lyver, så bør man heller ikke frykte å bli dømt.