Del saken

Steve Hughes tar oss igjennom en rekke festlige resonnement i politisk korrekthet og krenkelser.