Illustrasjonsbilde. Pixabay. Foto: Angela_Yuriko_Smith
Del saken

Peter Vlaming, fransklærer ved West Point High School i Virginia, mistet nylig jobben etter å ha nektet å etterkomme en transkjønnet elev sine krav om å tiltales med sitt foretrukne pronomen, skriver Breitbart.

Nettopp diskusjonen rundt pronomen og såkalt «pålagt tale» var grunnen til at Jordan B. Peterson ble verdensberømt over natten, da han nektet å rette seg etter den nye loven i Canada (Bill 16) som etter Petersons mening var totalitær og umulig for han å akseptere.

Vlaming nektet å etterfølge administrasjonens ordre om å bruke mannlig pronomen på en biologisk jente som nylig hadde identifisert seg som gutt.

Vlaming aksepterte å bruke elevens nye mannlige navn, men forsøkte å unngå bruk av pronomen, siden hans kristne tro ikke tillot ham å bruke mannlige pronomen for en biologisk jente.

I en offentlig høring sa Vlaming at han respekterer alle sine elever og at han hadde forsøkt å løse situasjonen gjennom «gjensidig respekt». Men dette var ikke nok for skolens ledelse, og Vlaming forsto raskt at han var i fare for å miste jobben, fordi han hadde holdninger som har vært helt normale for «mesteparten av verdens befolkning gjennom hele menneskehetens historie».

– Dette handler ikke om toleranse, det handler om tvang, uttalte Vlaming:

Men Laura Abel fra skoleledelsen mente noe annet

– Det er snakk om diskriminering som fører til et fiendtlig læremiljø. Både eleven og forelder har uttrykt det slik. De følte de ikke ble respektert.

Derfor fikk Vlaming sparken etter å ha jobbet ved skolen i syv år, til tross for at pålagt bruk av pronomen ikke er nevnt i skolens regelverk, bare de vanlige reglene om «ikke-diskriminering» og «trakassering».

Vlamings advokat påpeker at også læreren har konstitusjonelle rettigheter, til tross for at han er offentlig ansatt:

– En av disse rettighetene er å ikke bli tvunget til å bruke et språk som bryter mot hans samvittighet.