Mattilsynet på inspeksjon. Illustrasjonsbilde. Skjermdump fra Mattilsynets hjemmeside.
Del saken

Dommen falt nylig i Hålogaland lagmannsrett. Bonden i Troms ble først frikjent for forholdene i tingretten, men ble så dømt i lagmannsretten, skriver Nationen.

I dommen står blant annet følgende:

Under Mattilsynets inspeksjon den 17. november 2016 var 5 kalver og unge okser så avmagret at de måtte avlives/slaktes. Alle kalvene og mange voksne dyr var tilgriset med tørket avføring i pelsen på lår og buk, og to kyr hadde svimerker i huden etter fastgrodd avføring var revet av med pelsen.

Bekymringsmelding

Det var som følge av en bekymringsmelding at Mattilsynet gjennomførte inspeksjon på gården. Første inspeksjon avslørte noen mindre forhold. Under andre inspeksjon ble de mer alvorlige forsømmelsene avdekket.

Bonden skal ha vært sykmeldt i perioden da Mattilsynet fant lovbruddene, og mannens advokat uttalte i retten at han mener bonden ikke kan holdes ansvarlig. Det var ikke retten enig i.

For lite kraftfor

Bonden oppgir at han ikke hadde råd til nok kraftfor på grunn av dårlig råd. Bare melkekyrne fikk kraftfor. Fra dommen:

Tiltalte har forklart at han var oppmerksom på at kalvene fikk for lite kraftfor, og at dette medførte at de ikke fikk den vekst som var ønskelig. Etter lagmannsrettens vurdering var det kvalifisert klanderverdig av tiltalte at han på tross av denne kunnskapen ikke sørget for å følge med på kalvenes utvikling for å forsikre seg om at det foret de fikk var tilstrekkelig til å forhindre avmagring.

Retten la vekt på saken om de fem kalvene som ikke ble riktig foret, noe som har medført lidelser for dyrene.

Bonden ble dømt til 60 dagers fengsel hvorav 30 ubetinget. Han har solgt gården og jobber ikke lenger med dyr.

Uansett om man er kjøttspiser eller veganer: Å behandle dyr på denne måten er rett og slett uakseptabelt.