Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene. Foto: Frank May / NTB scanpix
Del saken

Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn blant menn de siste ti årene.

Fortsetter denne trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn, skriver Statistisk sentralbyrå i en kommentar til en statistikk over befolkningens utdanningsnivå.

Utdanningsnivået øker stadig og har aldri vært høyere enn det er i dag. I 2018 hadde 10 prosent av befolkningen 16 år og eldre fullført en lang utdanning på universitets- og høyskolenivå – en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2017 til 2018, viser nye tall.

I løpet av de siste ti årene har andelen av befolkningen med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med 3,2 prosentpoeng – fra 6,8 prosent i 2009 til 10 prosent i 2018. Dette utgjør den største prosentvise økningen i perioden sammenlignet med de andre utdanningsnivåene.

En større andel av menn enn kvinner har fullført en utdanning på master- og doktorgradsnivå – 10,6 prosent mot 9,5 prosent i 2018. Til tross for dette øker andelen raskest for kvinner. Fra 2017 til 2018 økte andelen av kvinner med lang universitets- og høyskoleutdanning med 0,4 prosentpoeng, mot 0,2 prosentpoeng for menn.

De siste ti årene har andelen av kvinner med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med 4,2 prosentpoeng, mens det for menn har vært en økning på 2,3 prosentpoeng.