Fotograf Kallestad, Gorm Credit NTB scanpix
Del saken

Desember er virkelig den store gavemåneden. Er du som kvinner flest liker du dette, og det er det god grunn til, sier den danske sosiologen Emilia van Hauen ifølge avisen.dk.

– Kvinnen defineres ofte som det sosiale kjønn, og det er en historisk og kulturell forventning om at vi tar oss av andre. Vi er familiens omsorgsgiver, som sørger for at de personene vi er i relasjon med føler seg elsket og verdsatte. Gaveinnkjøp er et symbol på den kjærligheten og omsorgen vi kvinner viser våre relasjoner. Derfor betyr gaver, både de vi gir og de vi mottar, mange ganger mer for kvinner enn for menn, forklarer van Hauen.

Hun peker på et annet historisk og kulturelt forhold som spiller inn når det handler om kvinners forhold til gaver:

– I gamle dager var kvinnen avhengig av mannens penger og den sosiale statusen hans posisjon og pengene kunne gi. Gaver var en sosial forsikring for henne og et signal til omverdenen: «Se hvor viktig jeg er». Gaver var også en økonomisk forsikring for kvinnen i tilfelle en skilsmisse eller mannens død.

Kvinners sterke engasjement for gaver betyr også at vi lett kan bli skuffet hvis gavene ikke er riktige. Det handler ikke om at vi er utakknemlige, men at vi ubevisst setter likhetstegn mellom gaven og giverens følelser for oss. Derfor trosser kvinner gjerne lange køer for å finne den perfekte julegaven til mannen i sitt liv:

– Kvinner bruker ofte gaver som målestokk for hvor elsket vi er, sier van Hauen.

Van Hauen gir tre råd om hvordan du kan unngå å bli skuffet:
– Ikke sett likhetstegn mellom gaven fra mannen din og hans følelser for deg
– Ikke sett likhetstegn mellom mannens innsats for å kjøpe gaven og hans følelser for deg
– Vil du vite hvor høyt mannen din elsker deg, så spør han