Foto: Pixabay.com
Del saken

Et godt arbeidsmiljø er bra for helsen, sies det. Nå er dette bevist gjennom forskning. 

Vi tilbringer store deler av livet vårt på arbeidsplassen og ofte kan det være slik at vi tilbringer mer tid med kollegaer enn venner. 

At arbeidsmiljøet er viktig for helsen er ikke noe nytt, men det viser seg at det også handler om hvordan kollegaene dine er støttende, ikke bare overordnede hyggelige omgivelser. 

Bedre helse med «ikke-dirigerende» atferd 

Tone Langjordet Johansen har forsket på betydningen av sosial støtte, og hvilken rolle forventninger og oppfatninger har for helsen. 

Det fremkommer av arbeidet hennes at såkalt «ikke-dirigerende» atferd mellom kollegaer styrker helsen til den enkelte. Med «ikke-dirigerende» menes en samhandlende støtte, der mottakeren blir sett og hørt. 

– Dette kan for eksempel være å vise interesse for hvordan kolleger har det og stille seg til disposisjon for å hjelpe kolleger med arbeidsoppgaver som skal gjøres, sier hun til USN, og fortsetter: 

– Personer som opplever å få såkalt «ikke-dirigerende» støtte fra kolleger, rapporterer mindre muskel- og skjelettplager, mindre plager med angst, depresjon og søvn, bedre tilfredshet med jobben, høyere grad av kontroll på jobben.

Kontrollering har motsatt virkning 

«Dirigerende» sosial støtte, altså kontrollerende atferd hvor personer forteller deg hva du skal gjøre, viser seg å ha motsatt effekt. 

Men frykt ikke, dersom du ønsker å lære deg å bli en god og støttende rådgiver kan du finne noen tips her.