Kulturminister Trine Skei Grande (V), skal fredag legge fram kulturmeldingen. Her er hun flankert av direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalgalleriet og direktør Andre Støylen i sparebankstiftelsen DNB under en presseseanse på Nasjonalgalleriet tidligere i måneden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Del saken
Regjeringen har fordelt 805 millioner kroner til kulturformål fra de såkalte spillemidlene i 2019.

Beløpet er en økning på 10 millioner kroner fra i fjor.

– I tråd med Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen ønsker vi å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet. Derfor øker vi tilskuddet til regionale kulturbygg i årets fordeling av spillemidler til kulturformål, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Den kulturelle skolesekken mottar 288 millioner kroner og topper listen over kulturformål. 199 millioner kroner er bevilget til støtteordningen Frifond, mens 70 millioner kroner er satt av til gaveforsterkningsmidler.

Musikkutstyrsordningen er blant dem som har grunn til å være fornøyde. Regjeringen utvider nedslagsfeltet til ordningen til å også gjelde andre kulturuttrykk. Tilskuddet til ordningen har økt fra 28 til 40 millioner kroner.

– Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring, uttaler Grande.

Spillemidlene stammer fra overskuddet til Norsk Tipping.