Illustrasjonsbilde
Del saken

Folkehelseinstituttet (FHI) la tidligere i år fram rapporten Forekomst av psykisk helse i Norge.

Det mest oppsiktsvekkende funnet er at andelen tenåringsjenter som får diagnostisert psykiske lidelser har økt med 40 prosent.

Forsker Pål Surén sier til NTB ifølge Nettavisen:

– Vi fant først en tydelig økning i diagnoser for jentene i aldersgruppen 15-17 år fra 5 prosent i 2011 til 7 prosent i 2016.

Samme økning ble registrert da de så på aldersgruppen 18-20 år. Det finnes ingen lignende økning blant guttene på samme alder.

Forskerne vet ikke hva som har forårsaket økningen, men det kan skyldes endringer i henvisnings- og behandlingspraksis for psykiske lidelser. Disse endringene er dog de samme for guttene, og der har det altså ikke forekommet noen økning i antall psykiske lidelser.

En annen forklaring kan være at økningen er reell blant jenter, eller at de i større grad søker hjelp enn tidligere.

– For å komme til bunns i dette burde vi hatt en forekomstanalyse for et representativt utvalg av befolkningen. Det har ikke vært gjort blant tenåringer i Norge før, sier Surén.

Depresjon, angst, spiseforstyrrelser og tilpasningsforstyrrelser er de vanligste lidelsene blant jenter. Dette er gjerne reaksjoner på ytre belastninger i livet – særlig i tenårene.

Heldigvis handler det i stor grad om midlertidige lidelser. Rapporten understreker også at livskvaliteten er jevnt over god hos den norske befolkning, «lykkenivået» har faktisk økt litt.

Også de fleste ungdommer er fornøyde med livet sitt, og 75 prosent av de unge forventer at de vil leve et godt og lykkelig liv.