Barn og unge med foreldre i fengsel opplever økt bekymring etter at koronatiltakene har stengt for besøk og stanset permisjoner, ifølge Kirkens Bymisjon. Her Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Del saken

Barn og unge med foreldre i fengsel opplever en større bekymring etter at koronatiltakene forhindrer mulighetene for besøk, ifølge Kirkens Bymisjon.

Den siste tiden har flere engstelige barn med foreldre i fengsel tatt kontakt med Kirkens Bymisjons hjelpetjeneste på chat, ifengsel.no.

Dette skjer i forbindelse med at fengslene har stengt for besøk og stanset permisjoner som en del av Kriminalomsorgens koronaberedskap.

Hjelpetjenesten opplever en større pågang og har mottatt opptil 70 henvendelser daglig. Derfor utvider de nå åpningstidene.

– Det er vanskelig nok fra før for barn å ha en forelder i fengsel. Usikkerheten rundt korona gjør dem ekstra sårbare. Nå som de heller ikke får besøke sine kjære, øker barnas bekymringer og vonde fantasier, sier teamleder for iFengsel.no, Anette B. Skjerven, i Kirkens Bymisjon.

Hvert år opplever 6.000-9.000 barn i Norge at mamma eller pappa må i fengsel. Med de økte bekymringene knyttet til korona opplever mange av barna også mangel på en trygg, fast skolehverdag som kan gi dem et pusterom, påpeker Skjerven.

Hun legger til at også voksne pårørende har et ekstra behov for støtte i denne tiden.

– Det er vanskelig for den nærmeste pårørende å ivareta barna og forklare at «du får ikke se mamma eller pappa på en stund, men jeg vet ikke hvor lang den stunden er», sier hun.