Kong Harald og dronning Sonja foran kongevognen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Som vanlig skal kongeparet dra til påskefjellet med tog. Men konkurranseutsetting av jernbanen og skiftet til Vy har gjort framtiden til kongevognen uviss.

Fredag ettermiddag setter kong Harald og dronning Sonja seg i den spesialtilpassede NSB-togvognen som frakter kongefamilien, og reiser tradisjonen tro til hytta i Sikkilsdalen i Jotunheimen.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB (Vy fra 24 april) bekrefter at vognen foreløpig ikke er blitt malt i den grønne fargen som skal pryde NSB-togene når selskapet bytter navn til Vy. Dermed er det den klassiske «tog-rødfargen» som møter kongeparet på perrongen.

– Det er ikke besluttet hva som skal gjøres med kongevognen fargemessig ennå, sier Lundeby til NTB.

Konkurranseutsatt
Men et enda større usikkerhetsmoment enn navne- og logobyttet er hva som skjer med vognen når driften av togstrekninger privatiseres. Kongevognen er nemlig en av svært få vogner NSB fortsatt eier etter at regjeringen splittet opp togsektoren i flere selskaper.

– Vi er i en dialog om hva som skjer med kongevognen i en konkurranseutsatt hverdag. Det er kanskje ikke slik at den bør låses til bare baner som NSB driver, sier Lundeby.

Han sier at problemstillingen er komplisert, siden kongevognen er NSBs eiendom, mens vognene den blir satt sammen med på tur i framtiden, kan bli disponert av andre selskaper. Diskusjonen er tatt opp med Jernbanedirektoratet.

– Jeg kan ikke si mer om saken enn at NSB har reist den formelle problemstillingen. Vi må ta stilling til dette innen Go Ahead overtar Sørlandsbanen i desember. Da er vi inne i en ny verden med flere operatører på sporet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til NTB.

Bestemmes innen Go Ahead ankommer
Horrisland forsikrer at Jernbanedirektoratet innen den tid skal foreslå en løsning på hvordan saken kan ordnes, i dialog med kongehuset og NSB.

I dag eies de norske togsettene av det statlige selskapet Norske tog, som igjen leier dem ut til NSB.

– Kan det være aktuelt at Norske tog overtar kongevognen?

– Om det er en løsning, det må vi se på. Jeg vil ikke forskuttere noe, sier Horrisland.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff sier til NTB at Slottet ikke har vært del av diskusjonene om kongevognen så langt.

– Det er NSB som eier den, så det er de som må ta stilling til dette, sier hun.

Påsketradisjoner
Dagens 26 meter lange kongevogn ble bygget i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994, og den erstattet da den gamle kongevognen fra 1962.

Kongen og dronningen har egen sovekupé og omkledningsrom med tilstøtende dusj og toalett. Vognen har også to gjestekupeer med soveplass, kjøkken og gjestetoalett samt vaktrom for kongefamiliens politivakter.

Den såkalte Prinsehytta i Sikkilsdalen i Jotunheimen har lenge vært kongeparets favorittdestinasjon i påsken, og de reiser som regel alltid med tog fra Oslo til Vinstra og videre med bil til hytta.

– Sikkilsdalen er veldig viktig for oss. Der trekker vi oss tilbake, fortalte kongen under statsbesøket i Chile i slutten av forrige måned.

Hytteanlegget består av flere bygninger i tømmer, rundt to tun.