Mellom 4.000 og 6.000 personer behandles i helsevesenet i Norge etter å ha forsøkt å begå selvmor. Illustrasjonsfoto: Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Del saken

Bare tre av ti kommuner har skriftlige rutiner for hvordan de skal følge opp mennesker i selvmordsfare, viser en undersøkelse Sintef har foretatt.

Rapporten viser at sju av ti kommuner ikke har noen skriftlige rutiner for å sikre samarbeid med spesialhelsetjenesten etter at pasienter skrives ut etter selvmordsforsøk. Mellom 4.000 og 6.000 personer behandles i helsevesenet i Norge etter å ha forsøkt å begå selvmord, skriver VG.

I etterkant av at de blir utskrevet fra helsetjenesten og skal få et videre tilbud fra kommunene er det avdekket at det står dårlig til med rutinene for dette i en majoritet av kommunene.

– Det er for lite. Vi må ha mer oversikt over hvem som gjør hva, sier fungerende direktør Tor Erik Befring i avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet til avisen.

Han sier fraværet av skriftlige rutiner i verste fall innebærer at spesialisthelsetjenesten ikke vet hvem de kan kontakte når personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, skal skrives ut fra sykehus.

Rapporten har også avdekket dårlig samhandling internt mellom kommunenes egne tjenester når det gjelder oppfølgingen av den sårbare gruppen.