Democrat Ilhan Omar is interviewed by The Associated Press Wednesday, Nov. 7, 2018, in Minneapolis after winning Minnesota's 5th Congressional District race in Tuesday's election. She will be the first Somali American to serve in Congress and one of the first two Muslim women to serve in Congress. (AP Photo/Jim Mone)
Del saken

Ilhan Omar ble sammen med Rashida Tlaib de to første muslimske kvinner i Kongressen, og Omar den første somaliske uansett kjønn. Hun hylles selvsagt av media over en hel verden. Demokraten Ilhan Omar representerer Minnesota.

Men journalisten David Steinberg i PJ Media har etterforsket Omar i en lengre periode, og kommer med til dels svært alvorlige anklager.

Mens de fleste medier hyller henne som historisk, peker David Steinberg på en rekke problematiske sider ved Omars bakgrunn.

Antisemmitisme
Omar har kommet med – og senere forsvart – antisemittiske uttalelser som ifølge Steinberg er vanskelig å skille fra hva Ayatolla Khamenei uttrykker. Bl.a. har hun kalt Israel en apartheid–stat. Det må dog understrekes at ikke alle ser slike uttalelser som noe annet enn legitim kritikk av staten Israel.

Finansielle uregelmessigheter
Rep. Omar er av Minnesota Campaign Finance Board satt under formell etterforskning etter en klage fra republikaneren Steve Drazkowski, som mener Omar har betalt private utgifter med kampanjens midler, noe som er ulovlig. Det handler blant annet om private reisekostnader samt utgifter til hennes personlige advokat. I tillegg mottok hun honorar for å opptre på ulike campus. Omar har senere betalt tilbake mesteparten av disse ulovlige honorarene.

Gift med sin egen bror
Det mest pikante er at det er en god del indisier som som tyder på at Omar har vært gift med sin egen bror. Motivasjonen for at hun skal inngått et slikt ekteskap er uklar, men det antydes at det kan handle om svindel i forbindelse med immigrasjon eller studielån.

Omar har innrømmet at hun giftet seg med en britisk borger ved navn Ahmed Nur Said Elmi i 2009, men avviser påstanden om at dette er hennes bror som «absurd og fornærmende».

Men en grundig gjennomgang av offentlige arkiver finner kun én person ved navnet Ahmed N. Elmi, og i hans papirer står fødselsdatoen 4. april 1985. Dette er samme dato som er oppgitt i ekteskapsdokumentene.

Men det mest avslørende er at Ahmed N. Elmi har oppgitt navnet på sin far når han ble innskrevet på skolen, men skolemyndighetene nekter å fortelle hvilket navn. Men ved å kontakte tidligere studenter fant Steinberg fram til navnet Nur Said Elmi Mohamed. Det er samme person som Omar har identifisert som sin far.

Samtidig har Omar presentert Ahmed Abdisalan Hirsi som sin ektemann, de har også tre barn sammen. Men da er hun skyldig i bigami, siden hun ikke ble skilt fra Elmi før i 2017. Omar påstår at de ble religiøst skilt i 2011.  Ekteskapet med Hirsi varte fra 2002 til i dag, med et opphold mellom 2008 og 2012. Det tredje barnet ble født mens hun fortsatt var lovlig gift med Elmi. Ekteskapet til Hirsi var et såkalt «religiøst ekteskap», men de ble lovlig gift i 2018.

Ved et søk på google dagen etter at Omar ble valgt inn i Kongressen, var det ingen av de 105 første resultatene som nevnte noen av disse kontroversene.