Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Om en uke går fristen ut til å velge videregående opplæring for landets 16-åringer. BNL ønsker å motivere flere jenter til å tørre å velge byggenæringen. Her er det mange muligheter som dessverre altfor få jenter kjenner til.

Byggenæringen former våre fysiske omgivelser, og er med oss fra vugge til grav. Samtidig er det kun åtte prosent kvinner totalt i byggenæringen, og kun to prosent kvinnelige fagarbeidere.

– Er ikke det ganske oppsiktsvekkende i likestilte Norge at deler av arbeidsmarkedet fortsatt er så kjønnsdelt?, spør Caroline Khoury Nilsen, politisk seniorrådgiver i Byggenæringens Landsforening BNL, i et blogginnlegg og hun fortsetter:

– Dette må vi gjøre noe med – det er helt feil at jenter og kvinner ikke skal bidra til å sette sitt preg på hvordan vi former våre fysiske omgivelser gjennom alle bygg, veier, tunneler, broer og jernbane.

Caroline Khoury Nilsen, politisk seniorrådgiver i BNL. FOTO: BNL

Handler om tradisjoner

At det er så få kvinner, handler ifølge BNL mye om tradisjoner, myter, og at jentene ikke kjenner til de mulighetene næringen har å tilby.

– BNL fått vite fra flere av de vi har snakket med i forbindelse med vårt rollemodellprosjekt at  byggenæringen har sjelden vært et tema i samtaler med rådgivere på skolen eller blant andre som vanligvis bidrar til å påvirke utdanningsvalg. Bortsett fra de som faktisk har foreldre i næringen.

– Overraskende mange har mer eller mindre tilfeldig dumpet borti utdanningsvalget etter at de har prøvd flere andre linjer tidligere. Og kjenner man ikke til mulighetene, så blir veien lenger å gå, skriver Caroline Khoury Nilsen.

Ønsker å rekruttere fra hele befolkningen

– Uansett, byggenæringen bør kunne rekruttere fra hele befolkningen. Vi trenger de som har skaperglede, engasjement og utforskertrang, og som ønsker både å bruke hode og hender.

Velger man et utdanningsvalg som gir et fag eller svennebrev i byggenæringen, vil man ha veldig gode muligheter til å få jobb, heter det fra BNL. Foto: Pixabay

– Det betyr ikke at man må være unormalt sterk for å kunne jobbe i næringen. Eller at man ikke trenger å tenke når man jobber, skriver Khoury Nilsen og peker på at det som kjennertegner jobben som fagarbeider er at man skaper noe – man får fysiske resultat av den jobben man har gjort, du må vite hva du gjør – og som for de aller fleste vil gi stolthet og tilfredshet.

Til sist i sitt blogginnlegg kommer Caroline Khoury Nilsen med en oppfordring:

– Kjenner du en 16-åring som skal ha valgt yrkesfaglig studieretning innen 1. mars – så oppfordrer vi deg til å bruke den siste uken før søknadsfrist til å fremsnakke yrkesfag og byggenæringen.

Her er noen argumenter fra Byggenæringens Landsforening for at du bør velge byggenæringen:

*Velger man et utdanningsvalg som gir et fag eller svennebrev i byggenæringen, vil man ha veldig gode muligheter til å få jobb. Dette bekrefter også BNLs fremtidsbarometer hvor halvparten av bedriftene sliter hvert år med å få tak i fagarbeidere.

*For det andre – byggenæringen gir store valgmuligheter og variasjon – det er mange ulike bransjer i byggenæringen å velge mellom – alt fra tømrer – rørlegger – maler – trevaresnekker til blikkenslager for å nevne noen.

*Fagarbeidere har også stor grad av selvstendighet og det er stor variasjon i arbeidsoppgaver som ofte blir beskrevet som at ingen dag er lik, og ingen prosjekter er like.

*Ingen trenger heller å bekymre seg for at man lukker dører ved å velge yrkesfag, tvert imot. Det er mange videre utdanningsmuligheter etter endt fagbrev: Man kan gå videre på høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene, og hvis man tar påbygg får man generell studiekompetanse eller velger man studier som er spesielt tilrettelagt for de med yrkesfaglig utdanning, kan man også studere videre ved universiteter og høgskoler.

*For det fjerde – mange må ta opp dyre studielån når man setter i gang med å utdanne seg til et yrke. I byggenæringen får du lønn mens du utdanner deg – siden lærlingtiden er lønnet.

*Kjenner du noen som går med en gründer i magen? Byggenæringen er også for de som ønsker å starte egen bedrift. Et mesterbrev gir en god leder- og etablererutdanning, og en god start som egen arbeidsgiver.

*Ikke overbevist? Det er selvfølgelig mange flere gode grunner. Samfunnsengasjert ungdom? Byggenæringen skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som klimautslipp, urbanisering, eldrebølgen for å nevne noen. Eller kjenner du kanskje ungdom som er interessert i teknologi?

*Byggenæringen i Norge ligger ganske langt fremme når det gjelder å ta i bruk digitalisering som verktøy både i planlegging og også etter hvert i utførelse, og her er det en rivende utvikling.

*Og ikke minst – kjenner du ungdom som er glad i folk? I byggenæringen møter man mange ulike folk gjennom jobben. Det kan være en fordel om man liker å være sosial, siden jobben ofte er en samarbeidsarena, selv om det også finnes jobber hvor man kan holde på mer for seg selv.

*Med andre ord – byggenæringen er for mange typer ungdom og også for jentene. Det er mange gode grunner til at byggenæringen er en spennende karrièrevei. Utfordringen er å vise dette frem til de som tradisjonelt sett ofte ser en helt annen retning.