13 prosent trener aldri, mens 58 prosent av befolkningen trener flere ganger i uka, ifølge en undersøkelse fra SSB. Foto: Berit Roald / NTB
Del saken

Mange nordmenn trener jevnlig, men en av ti svarer at de aldri trener.

Lite tid og helsebegrensninger er de vanligste hindrene, ifølge en undersøkelse fra SSB.

58 prosent av befolkningen på 16 år og eldre svarer at de trener eller mosjonerer flere ganger i uka, og 15 prosent trener én gang i uka, viser Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv for 2021 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Blant dem som trener mest, finner vi personer under 24 år, personer med høyere utdanning og yrkesaktive, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB.

Utdannelse og opprinnelse ser ut til å ha betydning for hvor mye man trener.

– Størst andel som ikke trener, finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier Dalen.

Innvandrere trener mindre, men mange har brukt nærområdet til turer under pandemien. Foto: Berit Keilen / NTB

For småbarnsfamilier er tiden naturlig nok til hinder.

– Blant par med barn under sju år svarer nesten 60 prosent at de er helt eller delvis enig at de har for lite tid til å trene, sier han.

Folk har også ulik grunn for å trene.

– De yngre trener for å se bra ut i større grad enn de eldre, mens de eldre i større grad trener å få frisk luft og naturopplevelser, sier Dalen.

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien, viser tallene fra SSB.

– Undersøkelsen kartlegger friluftslivsaktivitet ett år tilbake i tid, altså spør man i 2021 i stor grad om friluftslivsaktivitet under pandemien, sier Dalen.