15 prosent av norske ungdommer sier de ble utsatt for vold eller overgrep i ukene skolene var stengt. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
Del saken

Det er et av funnene i en kunnskapsgjennomgang av 93 studier fra en rekke land som Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført.

Studiene, som er gjennomført i USA, Italia, Canada, Spania, Norge, Danmark, Japan, Australia og Storbritannia, har sett på covid-19-pandemiens konsekvenser for barn og unges liv og helse. Flere av studiene har sett spesifikt på mishandling av barn, skriver NTB.

To studier fra Australia og Tyskland viste også en sterk nedgang i antall barn og ungdom som kom til akutt legevakt, noe som bekymrer forskerne.

Studiene tyder på at de barna som er mest utsatte under en nedstengningen er barn som er utsatt for mishandling i hjemmet og som ikke blir fanget opp, barn med lærevansker og funksjonshemninger som får mindre hjelp, seksuelle minoriteter som får mindre handlingsrom, samt barn i familier med store belastninger knyttet til arbeid, økonomi og relasjoner, uttalte FHI-forsker Heid Nøkleby under et webinar i regi av Bufdir onsdag.

En ny rapport viser at omkring 15 prosent av ungdommene som deltok i undersøkelsen, fortalte om minst én form for vold eller overgrep ukene skolen var stengt.