Illustrasjonsbilde. Foto av Mito Images/REX (5801666a)
Del saken

Mange har lenge ment at det finnes en sammenheng mellom den psykiske helsen og immunforsvaret, men hvilke biologiske mekanismer som ligger bak, har vi visst fint lite om, skriver Forskning.no.

– Folk flest har hatt en oppfatning av at det er sånn, men vi leger har nok ikke helt hengt med, sier Solveig Merete Klæbo Reitan. Hun er forsker ved NTNU.

Tidligere var denne arenaen forbeholdt alternative behandlere, men dette kan nå endre seg.

Kunstig skille
Cellene i immunforsvaret kommuniserer ved hjelp av signalmolekyler kalt cytokiner. Cellene i nervesystemet signaliserer ved hjelp av signalmolekyler kalt nevrotransmittere.

– Det er små molekyler som har lik type struktur og oppbygning, sier Klæbo Reitan, som mener skillet mellom disse er menneskeskapt.

Et nytt forskningsprosjekt hun er del av skal ta for seg sammenhengen mellom psykoser og immunforsvaret.

– Vi vet at folk med psykiske plager er mer utsatt for ulike betennelser i kroppen og immunforsvarssykdommer. Dette tyder på at det er et samspill, sier Klæbo Reitan. Resultater ventes ikke før om noen år.

Klæbo Reitan understreker til slutt at dette ikke betyr at man kan tenke seg frisk, men at god mental helse kan gi sykdommen et bedre forløp:

– Det er et incitament til å si at dette er enda viktigere. Men det er jo fremdeles på forsøksstadiet. Vi får se.