Foto: Pixabay
Del saken

I delstaten Ohio vedtok representantenes hus nylig at abort etter seks uker skal kriminaliseres, selv når svangerskapet skyldes voldtekt eller incest. Det er uklart om det åpnes for at legene kan gjennomføre aborten etter sjette uke, hvis det er fare for morens liv.

Leger som utfører abort etter sjette uke, og den gravide kvinnen, kan begge dømmes til fengsel skriver New York Times. Etter loven kan straffen bli 2500 dollar i bot, og opp mot ett år i fengsel.

Christina Hagen (R) er en av initiativtagerne til den nye loven. Hun sier at loven er utformet med en klar tanke om å utforde Roe vs Wade, dommen fra USAs høyesterett i 1973 som i praksis legaliserte abort i USA. Hagen uttaler:

– Vi tror Ohio er i en god posisjon når det gjelder å presse denne loven helt opp til Høyesterett.

Loven tar utgangspunkt i at alle fostre med hjerteslag skal defineres som et menneske, således vil en abort vurderes som drap. Det er vanlig at fostre utvikler hjerteslag omtrent seks uker ut i svangerskapet.

Kritikken lar ikke vente på seg. Noen påpeker at mange ikke vil merke at de er gravide på et så tidlig tidspunkt. Ohio State Medical Association uttrykker sin bekymring over at leger risikerer å bli straffet for å gjennomføre det de kaller standard medisinske hjelp.

Planned Parenthood og American Civil Liberties Union har utfordret loven i rettsapparatet, og argumenterer for at loven bryter med konstitusjonen. Loven er derfor satt i bero inntil domstolen tar sin avgjørelse. Nord–Dakota vedtok en lignende lov i 2013, men den loven ble avvist av en føderal dommer.

Etter at Brett M. Kavanaugh omsider ble innsatt i Høyesterett, er det et konservativt flertall i USAs øverste domstol. Derfor er det mer mulig at slike innstramninger i abortloven kan bli en realitet.

Dødsstraff for abort
Samtidig foreslår republikanerne i Ohio å innføre dødsstraff for abort, ut fra tanken om at en abort av et foster med hjerteslag likestilles med drap. En slik dødsstraff kan i teorien ramme både legen som utfører inngrepet, og den gravide kvinnen. Independent skriver også at det ikke står spesifikt i lovforslaget at det skal tas hensyn til om mors liv er i fare, men New York Times skriver altså det stikk motsatte.

Flere kilder støtter dog tolkningen til Independent, bl.a. CNN. Men ved gjennomlesningen av lovforslaget står det svart på hvitt at legen kan utføre abort hvis det er nødvendig for å forhindre død eller stor risiko for alvorlige skader på den gravide kvinnen (2919.17 D1). Så det virker som at dette er et eksempel «fake news» fra bl.a. CNN.