SØK HJELP LOKALT: Codan Forsikring oppfordrer til å søke hjelp av lokale til befaring og snømåking av hyttetaket for å unngå skader. Foto: Codan Forsikring
Del saken

Hyttefolket skulle inntatt fjellheimen, og også ha sjekket hyttetak og terrasser for snø, men på grunn av corona-tiltakene kan de ikke det. De bør be om bistand fra lokale for å få en tilstandsrapport og eventuelt måkehjelp, anbefaler Codan Forsikring.

Etter en snørik vinter i mange fjellområder er det fare for at vekten av snøen på tak og terrasser kan føre til skade på hytter.

I store deler av landet er det meldt om mer nedbør og vind de nærmeste dagene, etterfulgt av varmere vær.

Det vil gjøre at hyttetak og terrasser som allerede har betydelig vekt på seg, blir enda mer utsatt for skader.

Les også: Sol, vår, påske, skogstur, engangsgrill og skogbrann

Håper hyttekommunene starter lokal snødugnad

Myndighetenes bestemmelser om å ikke overnatte på hytta gjør det vanskelig for mange hytteeiere å både få sjekket tak og terrasser og eventuelt fjernet snø fra dem.

Samtidig står mange som hadde planlagt å jobbe i de samme hytteområdene i påsken nå uten arbeid.

– Mange hyttekommuner har allerede satt i gang tiltak for å redusere sannsynligheten for innbrudd på hyttene. Jeg håper at det i mange hyttekommuner nå også tas initiativ til en måkedugnad, for å sikre verdiene på hyttene i deres område.

– Da vil kommunens innbyggere tjene penger og hytteeiere unngår skader på sin fritidseiendom, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Oppfordrer hytteeiere tl å være aktive

I de norske fjellkommunene er det nærmere 200 000 fritidsboliger, ifølge Eiendom Norge. Mange av dem vil stå tomme gjennom påskehøytiden.

Likevel påhviler det eierne et ansvar for at hyttene ikke skades.

– Skadeforebygging av alle slag er eiers ansvar. Denne vinteren og spesielt nå, etter forbudet mot å overnatte på hytter i en annen kommune enn hjemkommunen, har vi en høyere terskel for å redusere erstatning ved skader som snøen fører med seg.

– Men, det er viktig at hytteeiere viser engasjement for å få vurdert og eventuelt fjernet snø, sier Richvoldsen.

Ønsker initiativ

Han håper at ildsjeler i norske fjellkommuner nå kan komme opp med løsninger for å bistå hytteeierne.

– Jeg håper at vi vil se mange lokale initiativ der arbeidskraft i hyttekommunene kobles med eiere av fritidsboliger, slik at neste hyttetur, når forbudet er opphevet, ikke starter med en kjedelig skademelding.

– Så kan hytteeierne i stedet bruke denne påskeuken til vedlikehold av eget hjem, med god samvittighet, sier han.