Fotomontasje: Lionel Hahn/January Images/REX / Focus Features/Universal/Kobal/Shutterstock
Del saken

Ondskap, eller den mørke side er samleboksen for det negative, slik som egoisme og ikke minst sadisme.

En studie viser det er tett koblet sammen i en felles mørk kjerne. Det betyr at har man en mørk side, så har en som regel flere andre.

– I prinsippet betyr det at folk som lyver, også har tendens til å snyte, skryte og være sadistiske, sier Ingo Zettler, professor ved institutt for psykologi ved Københavns Universitet.

Les også: Er du sykelig selvopptatt? Her er kjennetegnene

Han er en av forskerne bak den nye studien, som er publisert i Psychological Review, skriver Forskning.no.

Den mørke siden kalles D-faktor, eller «the dark factor». Det er en type underliggende personlighetstrekk som innebærer at du er tilbøyelig til å oppføre deg som et dårlig menneske.

– Derfor gir det ikke så mye mening å skille mellom ulike mørke personlighetstrekk, når man skal forstå hvor ulike former for etisk, moralsk og sosialt tvilsom oppførsel stammer fra, sier Zettler.

D-faktoren deles inn i tre: En strever etter å oppnå mest mulig. Man gjør det på bekostning av andre, og en rettferdiggjør sin oppførsel.

– Hvis du har en høy D-faktor, er du typisk en person som går nådeløst etter dine egne mål og ikke bryr seg om at de påvirker andre negativt, eller så er det å skade andre et mål i seg selv for deg. Samtidig er du overbevist om at oppførselen din er rettferdig, oppsummerer Zettler.

Les også: Studie: Kvinner er mer tiltrukket av psykopatiske menn

Ondskap eller mørke personlighetstrekk kan kategoriseres etter ni ulike negative karakterbrist. Da kan en se hvor mange en person egentlig har. De pleier å henge sammen.

Egoisme – å tenke på seg selv på bekostning av andre
Machiavellisme – å mene at målet helliger middelet
Overlegenhet – å føle seg bedre enn andre
Selvpromotering – å ville øke og vise statusen sin overfor andre
Narsissisme – å være selvopptatt
Ondsinnethet – å skade andre med vilje
Psykopati – å mangle empati
Sadisme – å nyte å skade andre
Skruppelløshet – å være samvittighetsløs

Her er også miljø en faktor, er det lite og gjennomsiktig så må en skjule sin ondskap, ellers vil en fort bli straffet. Men under en revolusjon så vil nok den som skårer full hus sitte igjen som enehersker.