Hannibal red på elefanter over Alpene . Shutterstock
Del saken

De tre puniske krigene, utkjempet mellom Kartago og Roma mellom 264 f.Kr. og 146 f.Kr. er blant de mest kjente krigene i verdenshistorien.

Den andre puniske kriger er mest kjent, siden hærføreren Hannibal lurte seg inn bakveien ved å krysse Alpene. Den episke maktkampen var bakgrunnen for at Cato den eldre avsluttet samtlige innlegg i senatet med: «Forøvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges.» Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Det endte dårlig for Kartago, og Cato fikk viljen sin da byen ble fullstendig jevnet med jorden i år 146 f.kr.

Kartago lå i nærheten av Tunis.dagens hovedstad i Tunisia. Skjermbilde fra Google Maps.

 

Sølvgruver

Selv om Kartago mistet ressurser og rikdom, klarte de fortsatt å mobilisere både militæret og å betale store erstatninger flere ganger. Dette betyr at de hadde ressurser i kjerneområdet sitt i Nord-Afrika, mener en forskergruppe i en ny artikkel i tidsskriftet PNAS. Vi fant saken hos forskning.no.

Ruiner av Kartago. Shutterstock

Ideen er at det ble utvunnet sølv i områder langs Medjerda-elven. Sølv ble ofte funnet i malm som også inneholdt mye bly, som måtte behandles for å få ut sølvet. Funn av store mengder blyrester i området tyder på omfattende sølvproduksjon.

Funnene er daterte, blant annet ble blysignaturen sterkere rundt starten på den første punerkrigen. Dette skyldes trolig stort behov for penger til opprustning. De tydelige sporene etter gruvedrift kan være en av årsakene til at de klarte å ruste opp, på tross av å ha mistet verdifulle ressurser andre steder rundt Middelhavet.

Fra ca. 90 år f.kr. og utover reduseres mengdene blyrester gradvis, for så å forsvinne utover i middelalderen.

Kloakk

Rundt år 90 f.Kr. begynner en av Romas verste og mest turbulente perioder. Roma går gjennom flere voldsomme borgerkriger, og republikken erstattes av diktaturet. Dette er en tidsalder med kjente aktører som Julius Cæsar, Pompeius, Mark Anthony, Kleopatra og Augustus.

Denne perioden falt blyinnholdet i elvene dramatisk. Men dette har ingen sammenheng med sølvproduksjon: Romerne brukte bly i kloakkrørene. Den reduserte mengden bly tyder altså på at kloakksystemet ikke ble vedlikeholdt mens alt kaoset i Roma pågikk.