Illustrasjonsfoto: Stress kan redusere livslysten kraftig. Foto: Pixabay/ JESHOOTScom /
Del saken

Noen har også blitt syke av stress. Men hvordan er ettervirkningene?

En dansk studie over senfølger av stress viser at pasientene klarer seg bra, men arbeidshukommelsen halter.

– Pasientene klager de ofte over kognitive problemer, som problemer med å huske eller å konsentrere seg, men vi vet ikke særlig mye om hvordan det går dem på sikt, sier Vita Ligaya Dalgaard til Forskning.no

Les også: Disse gruppene bør vokte seg for stress

Dalgaard er adjunkt ved psykologisk institutt ved Aarhus Universitet. Hun sier at pasientene som gikk i behandling for fire år siden, klarer seg i dag godt på visse områder, og at de fleste er tilbake i jobb. De gjør det bra på nevropsykologiske tester, bortsett fra å løse komplisert regneoppgave og å huske ansikter.

Når en oppsøker hjelp på grunn av stress kan ofte de kognitive symptomene oppleves så voldsomme at pasienten føler de har fått demens. Men studien viser at etter fire år klarte pasientene seg ganske godt på det kognitive området. Men om de blir spurt så er svaret noe annet.

Hele 63 prosent sier at de ikke har kommet seg, eller bare delvis har kommet seg. De forteller om mangel på overskudd, søvnproblemer og et behov for å trekke seg tilbake sosialt.

Les også: Er du utbrent?

Det er så stor forskjell på målingene og følelsene. En mulig forklaring kan være at vedkommende ser på seg selv som en stresset person, selv om symptomene er i tilbakegang.

Det er velkjent at nevropsykologiske tester ikke alltid stemmer overens med subjektive opplevelser.

Pasientene beskriver symptomene sine dårligere selv enn resultatene i de nevropsykologiske testene. Årsaken kan være at de har blitt mer oppmerksomme på sine feil, slike som andre ville ha oversett.

Testene gjøres foran en PC, og det er en oppgave av gangen, ikke mange slik en hektisk arbeidssituasjon oppleves. Det som fremskaffer stress. Pasientene sier at de evner å utføre krevende oppgaver, bare de ikke har flere baller i luften.