Professor i økonomisk historie, Stig Tenold, har skrevet boken «Med flagget til topps». FOTO: Pixabay
Del saken

Professor i økonomisk historie, Stig Tenold, har skrevet boken «Med flagget til topps». Den tar for seg norsk skipsfart i det 20. århundre.

Et av spørsmålene Tenvold stiller er hvordan Norge ble en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, og leserne tas med på «et dypdykk» i den velskrevne og underholdende boken om Norges historie – sett gjennom skipsfarten, heter det fra forlaget Gyldendal.

Stig Tenold viser til tre faktorer, som forklarer hvordan Norge ble en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, og han peker på geografi, historie og kultur.

Disse tre faktorene virket sammen, og geografien gjorde det mulig å samle erfaringer og kompetanse, som igjen påvirket verdiene og holdningene våre.

Nordmenn tvunget ut på havet

– Det var ikke oljen som gjorde Norge til et rikt land. Det var innbyggerne, skriver forfatter Stig tenvold blant annet i sin bok. FOTO: Gyldendal

Norge betyr «veien mot Nord», og kommunikasjon og transport ligger i roten av navnet.

Norge er også et langt og smalt land med lange kyststriper, og i tillegg gjør landskapet sjøfart mer fordelaktig enn transport på land.

Tenold forklarer i  «Med flagget til topps» hvordan nordmenn tidlig ble tvunget ut på havet; det skapte blant annet mulighetene som vikingene benyttet seg av.

Forfatteren peker på at havet forener mennesker, og for et land med lav befolkningstetthet og et skrint jordsmonn har havet alltid vært av stor betydning.

Det har gitt oss muligheten til å handle med andre, og nordmenn ble gode på å transportere varer effektivt til sjøs.

Arbeidsplasser og investeringsmuligheter

Skipsfartshistorien starter gjerne med vikingene, men veien fram til i dag har vært lang og strevsom, skriver Tenvold i sin bok.

Den kraftige og vedvarende veksten kom først i andre halvdel av 1800-tallet.

Da ble så godt som hele verden åpnet for norsk skipsfart, og Norge nøt godt av erfaringen og kompetansen som redere og sjømenn.

Skipsfarten skapte arbeidsplasser og investeringsmuligheter, og dette i et langt større omfang enn i andre land i Europa. Der svenskene hadde skog og industri hadde nordmennene skipsfarten.

Nordmenn er et sjøfolk

Når Tenold omtaler kultur snakker han om både maritim kultur og norsk kultur.

Med maritim kultur menes det at vi nordmenn er et folk som lever av havet. Vi er et sjøfolk.

Nordmenn identifiserte oss selv som en skipsfartsnasjon allerede på begynnelsen av 1900-tallet.

Med norsk kultur menes måten vi var organisert på med små samfunn, der skipsfart var en av de viktigste næringsveiene, og der tillit spilte en sentral rolle. Dette påvirket holdningen og verdiene våre.

«Med flagget til topps» er ikke bare en bok om skipsfart, det er også en bok om Norges historie, og om den delen av Norges rikdom som ble skapt til sjøs, heter det fra Gyldendal.

Stig Tenolds ferske bok om norsk maritim historie er delt opp i bolker, og boka på 408 sider er skrevet på bokmål.

Forfatteren avslutter «Med flagget til topps» med å se fremover:

Hvordan skal norsk skipsfart fortsette å være konkurransedyktig?

Tenold svarer selv på spørsmålet, og han tror svaret ligger i samspillet mellom nettopp geografi, historie og kultur.