Illustrasjonsbilde: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken
Vold i hjemmet er den tydeligste risikofaktoren når det kommer til partnerdrap, skriver KK.no. Ifølge Lone Alice Johansen, seniorrådgiver ved Krisesentersekretariatet, er hvert fjerde drap i Norge et partnerdrap.
– Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Sannsynligheten er høyere for at en kvinne blir drept av sin partner eller eks-partner enn av noen andre.
Det kan være flere tilfeller enn statistikken viser. Ifølge den årlige drapsoversikten fra Kripos ble det i 2015 registrert 22 drapssaker med 23 ofre. Ti av ofrene ble drept av sin partner eller ekspartner, og ni av disse ofrene var kvinner.
Kjærester eller tidligere kjærester registreres som venner og bekjente i statistikken, så det er derfor en mulighet for at det kan være snakk om flere tilfeller av partnerdrap enn det statistikken viser.
I dag lever hundrevis av kvinner og barn isolert og i dekning fra en truende og voldelig partner. Samfunnet har sviktet de hundrevis av kvinnene og barna som i praksis tvinges til å flykte fra alt og alle for å overleve.
Det er mulig å forebygge mange partnerdrap hvis man er obs på risikofaktorene, og partnervold er ett av de viktigste faresignalene. Tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat før drapet finner sted, og det er registrert drapstrusler i forkant av tre av ti partnerdrap, skriver KK.no.
Også politiet er klar over viktigheten av å gripe inn tidlig når det gjelder partnervold, men for at dette skal være mulig er de avhengig av at noen melder ifra om volden.