Deprimert kvinne. Sitter på benk i skog. Fortvilet. Trist. Desperat. A woman with depression. Høstløv. Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
Del saken

Over hele verden dør over 800 000 mennesker hvert år på grunn av selvmord.

Selv om helsepersonell og andre ikke kan forhindre alle selvmord, tyder det på at selvmord kan forebygges, og effektive forebyggingsstrategier finnes allerede, skriver Psychology Today, som har sett på ulike aspekter ved selvmord.

Innsats for å forebygge selvmord og forskning om selvmordsforebygging har satt søkelys på reduksjon av tilgang til metoder av selvmord og risikofaktorer, som tidligere selvmordsforsøk og diagnostisert med psykisk lidelse, men det har også undersøkt tidspunktet for selvmord. For eksempel har en nylig studie vurdert sesongmessige, ukentlige og daglige mønstre av selvmord i 18 amerikanske stater.

Tidligere undersøkelser av mønstre av selvmordstiming i USA har ofte vært basert på dataene fra US Vital Statistics System. Men en mer omfattende datakilde, som den foreliggende undersøkelsen benyttet, kommer fra US National Violent Death Reporting System (NVDRS). NVDRS samler inn informasjon om tidspunkt og bruker flere informasjonskilder, som dødsattester og medisinsk undersøker, samt rettsdokumenter, for å identifisere selvmord.

I 2003 samler NVDRS data om voldelige dødsfall fra bare sju amerikanske stater, men i dag samler det informasjon om voldelige dødsfall fra 40 stater. I den ferske studien ble det brukt data fra 18 stater. Derfor dekker studien nesten en tredjedel av den amerikanske befolkningen.

Hvordan defineres selvmord

US National Violent Death Reporting System (NVDRS) definerer selvmord som død forårsaket av en forsettlig bruk av kraft rettet mot seg selv. Denne definisjonen vil inkludere dødsfall av mennesker som mente å skade, men ikke drepe seg selv og dødsfall knyttet til risikoadferd uten en klar hensikt å forårsake dødelig skade, men forbundet med høy risiko for død, som eksempelvis russisk rulett.

Den omtalte studien som refereres av Psychology Today viste at antall selvmord steg fra mars, toppet seg i september, og falt til sitt laveste punkt i desember. Både for menn og kvinner 18 år og eldre var selvmord hyppigere i mars-september, sammenlignet med desember. Men med en nedtur om sommeren, spesielt i mai og juli.

Mest sannsynlig tidlig i uken

I samsvar med tidligere funn, var selvmord mer sannsynlig å forekomme tidlig i uken (sammenlignet med helgen). Dette var særlig tilfellet hos menn. Årsakene til dette mønsteret kan være relatert til de negative effektene av arbeidsrelatert konkurranse tidlig i uken og de stressreduserende virkningene av å tilbringe tiden med familie og venner i helgene.

Timevariasjoner i selvmordsratene har blitt studert sjeldnere, fordi det er vanskelig å fastslå tiden for selvmord nøyaktig. I den nåværende studien inneholdt bare 44 prosent av 122.000 selvmord informasjon om tidspunktet for dagen da selvmord oppsto.

Men basert på tilgjengelige data, for de fleste, nådde antall selvmord sitt høyeste punkt om ettermiddagen, bortsett fra selvmord blant folk 65 år og eldre (morgen) og 10 til 17 år gamle individer (kvelden). Dette mønsteret kan være relatert til tidspunktene hvor individer vanligvis er alene.