Mange barn og unge vegrer seg for å gå på skolen. Hva bør man som foreldre gjøre? Pixabay
Del saken

– Skolevegring er et økende problem. Men det er et problem som går under radaren.

Dette sier Terje Ogden, forskningsdirektør ved Atferdssenteret, til forskning.no. Det finnes ingen oversikt over hvor mange barn og unge det gjelder, siden fravær ofte kamufleres som sykdom e.l.

En studie av universitetslektor Trude Havik omtalt i Psykisk helse anslås det at dette gjelder en elev i hver klasse.

– Skolevegring er når barn ikke klarer å gå på skolen på grunn av ubehag eller motvilje, det er ofte knyttet til angst. Man vil gå på skolen, men klarer det bare ikke, sier Havik. Hun råder foreldre som opplever dette å ta kontakt med skolen så fort som mulig. Ofte nøler foreldre med å kontakte skolen, da de føler skyld for situasjonen.

Havik mener at elever som blir mobbet, er ekstra utsatt for å bli skolevegrere.

Ofte flinke elever

Peter Friberg er opplæringsansvarlig og veileder ved Magelungen utviklingssenter i Sverige, som siden 2008 har arbeidet med problemstillingen. Det han kaller «hemmasittare» er elever som forbinder skolen med et stort følelsesmessig ubehag.

– Det handler sjelden om kriminalitet eller misbruk. Vanligvis har ikke elevene problemer med læring. Tvert imot er mange av dem mer begavet enn gjennomsnittet. De har ofte høye krav til seg selv, forteller Friberg.

Den svenske forskeren Malin Gren Lansdell  mener at det nesten aldri er én faktor som ligger bak. Det kan være psykisk sårbarhet, som sosiale fobier eller separasjonsangst. Det er også vanlig med nevropsykiatriske diagnoser, smerter eller depresjon.

Tvang

Friberg mener tvang blir brukt for hyppig, til tross for at man vet dette ikke fungerer som metode for endring, snarere tvert i mot:

– Disse familiene får mye negative tilbakemeldinger fra skolen og andre. Vi mener at den beste intervensjonen er å få skolen til å slutte å sende hjem all denne negative informasjonen. De bør heller lete etter det som fungerer, sier Friberg. Han mener også at hjemmeundervisning bare vil forsterke problemet.

Spør ungdommen

Et av rådene som gis i rapporten Hemmasittare och vägen tillbaka er rett og slett å spørre ungdommene om hva de selv tenker om framtiden.

– Pussig nok er det sjelden noen som spør hva ungdommen selv tenker, sier Friberg.

Trude Haviks råd til foreldre

– Ta kontakt med skolen så fort du mistenker skolevegring.
– Krev at skolen har kompetanse eller skaffer seg det.
– Krev at eleven blir sett på skolen.
– Oppretthold vanlig hverdag hjemme.
– Fortell barnet at det er ikke alene, mange har det sånn.