Pixabay/ivanovgood
Del saken

Ikke-monogame forhold, også kalt polyamori, har fått en del oppmerksomhet i den senere tid. I en interessant artikkel i PsycologyToday får vi en gjennomgang av ulik forskning rundt temaet.

Polyamori har vært tema for artikler både i Time Magazine og Rolling Stone. Det er mange som er nysgjerrige på hva et slikt levesett innebærer. Er det en hedonistisk livsstil? Hvordan trives polyamorøse partnere i primærforholdet? Hva sier venner og familie? Har en slik livsstil innvirkning på mental helse?

Fra nyere forskning mener man at det er noe man vet:

Frivillige poliamorøse forhold er like sunne og tilfredsstillende som monogame
Dr. Jessica Wood fra York University analyserte flere hundre forhold, både monogame og ikke-monogame. Hun kunne ikke finne signifikante forskjeller mellom de to samlivsformene når det gjaldt seksuell tilfredshet, trivsel i forholdet og i hvilken grad man føler at sine behov er dekket.

Seksuell tilfredsstillelse i et forhold kan ha positiv «spill-over» effekt
Det er altså ikke slik at vi bruker opp ressursene. Faktisk kan en ekstra seksualpartner øke sexlysten i det opprinnelige forholdet.

At vi faktisk har sex er viktigere enn i hva slags forhold vi har sex
Motivasjonen for å ha et aktivt sexliv har større betydning enn hvilken form og struktur vi lever ut vårt sexliv innenfor. Motivasjonen er nokså lik når man sammenligner monogame med ikke-monogame. Det er hyppighet og graden av tilfredsstillelse med sexlivet som betyr noe.

Monogame forhold er fortsatt mest akseptert
Samfunnet som helhet er helt klart mest tilrettelagt for monogame forhold, og dette gjenspeiler generelle holdninger i befolkningen. Frivillig ikke-monogame forhold er fortsatt svært sjeldne, men møtes kanskje i større grad med nysgjerrighet enn med fordømmelse i dag, enn for tyve år siden for eksempel Men ifølge Dr Rhonda Balzarini ved York University eksisterer det fortsatt en frykt for fordømmelse og mangel på forståelse fra venner og familie. Selv i et ikke-monogamt miljø er det en tendens til at den primære partner har en høyere status en den sekundære partner.

Mange terapeuter er ikke forberedt på å jobbe med ikke-monogame par

Mange ikke-monogame par som har oppsøkt terapi, har rapportert om alt fra fordømmelse til mangel på kunnskap fra terapeuter de har vært i kontakt med. Interesseorganisasjonen Consensual Non-Monogamy Taskforce etterlyser derfor bedre utdanning og opplæring slik at terapi også kan være til hjelp for ikke-monogame par som sliter.

Men det er fortsatt mye vi ikke vet nok om når det gjelder polyamori, og artikkelen peker på noen felter hvor det trengs mer forskning. Man må blant annet fjerne seg fra svart-hvitt tenkning rundt fenomenet, man bør undersøke hvordan utfordringer takles i ikke-monogame forhold, og finne ut mer om hvordan en slik livsstil kan utfordre mental helse.

PolyNorge er en nettside for nordmenn som lever i eller ønsker å leve i et ikke-monogamt forhold.