Illustrasjonsfoto: Pixabay/geralt
Del saken

Følelser er kroppslige signaler som forsøker å hjelpe oss, til å tilpasse oss.

Følelser er instinkter, en avlesningen av situasjoner. En følelse er en lynrask vurderingen og en impuls til å handle, den er hjernens forståelse av hva som skjer.

Det første som utløser er en respons, at noe endrer seg i omgivelsene dine – det høye smellet og lysglimtet i et fly. Følelsessystemet skiller mellom viktig og mindre viktig informasjon.

– Allerede før du er klar over hva som foregår, har følelsessystemet besluttet at en høy lyd og lysglimt i et fly er et avvik som krever oppmerksomhet. Hjernen instruerer musklene om å spenne seg, øynene og pupillene om å åpne seg, og før du er deg bevisst, er en heftig pakke av hormoner allerede på vei ut i blodet. Alle disse reaksjonene gir deg en sterk opplevelse av fare, og du blir redd, skriver Psykologisk.no.

De skriver at følelser kan deles inn i tre trinn, og de har som hensikt i å ivareta våre grunnleggende behov:

– Det første trinnet innebærer en varsling om hendelser i omgivelsene rundt oss som kan ha betydning for oss.

– Det andre trinnet er våre tankemessige og kroppslige reaksjoner på denne varslingen.

– Og det tredje trinnet er knyttet til handlingene reaksjonene motiverer oss til for å løse problemene som har oppstått rundt behovene våre.

De skriver videre at følelser er kroppslige programmer som hjelper oss i en komplisert verden. I eksempelet om et lysglimt i flyet, er det lett å forstå at følelsene blir aktivert. Det er langt ned til bakken, og lysglimtet er et tydelige avvik fra det som er normalt. Men dette er en følelse som lett kan forklares.

Men mange følelse er det vanskeligere å sette ord på, slik en kan kjenne etter en uenighet med den man elsker. Hva er det da følelsene vil fortelle. Det er satt igang en rekke prosesser i hodet, en prøver å få oversikt og finne løsninger, slik at den ubehagelige følelsen forsvinner. Evner en å komme til forsoning, så vil den negative følelsen forsvinne og bli erstattet med en positiv.

Forskjellen mellom tanker og følelser har blitt diskutert mye gjennom tidene. Det er ikke lett å skille mellom tanker og følelser. Men det er et samspill, følelsene gir tankene noe å jobbe med. Det er følelsene som setter igang tanker. Slik som i flyet når det kommer et smell og et lysglimt, eller en krangel med den en elsker.

Noen ganger er følelsene fremtredende, og andre ganger ligger de skjult der bak. Noen ganger kan en få tanker uten at følelser er koblet inn. Men når tanker og følelser ikke er i samsvar, så oppleves det forvirrende. Om en kutter kontakten mellom den «emosjonelle» hjernen og den «rasjonelle» hjernen, da blir det vanskelig å ta beslutninger, og de beslutningene som tas, blir ofte dårligere.