Illustrasjonsfoto. Elektrisitet, strøm. FOTO: Pixabay
Del saken

Årlig forårsaker strømbrudd skader for mange millioner i form av ødelagt mat i frysere. Men du kan ha krav på både kompensasjon og erstatning.

I Norge kommer det meste av strømmen dit den skal, men allikevel ødelegges frossenmat for mange millioner årlig i norske husholdninger. Det tar ikke mange timene før temperaturen i fryseren har endret seg dramatisk – men da er det for sent.

Finans Norge opplyser at forsikringsselskapene totalt registrerte 8 000 skader grunnet strømbrudd til fryser i fjor, til en samlet verdi av 40 millioner kroner.

Mørketallene er sannsynligvis langt høyere, skriver STK Finans i en pressemelding.

Varslede og ikke varslede strømbrudd

Strømbrudd varsles ofte i forkant. slik at det er mulig å gjøre tiltak, men for strømbrudd som ikke varsles blir det vanskeligere, spesielt om du ikke er hjemme under strømbruddet og dermed ikke vet hvor lenge strømmen har vært borte.

Verre er det selvfølgelig om strømmen har gått og kommet tilbake mens du har vært bortreist. Da kan varene i fryseren din være ødelagt uten at du er klar over det.

Det er ikke bare strømbrudd på kraftlinjer, som kan forårsake ødelagt mat. Kanskje har det gått en sikring uten at noen har merket det.

Forsikringsselskapet Gjensidige mottar i snitt omtrent 1 500 saker årlig vedrørende dette problemet. Totalt dreier det seg om mat for omtrent 10 millioner kroner.

Nettleverandøren plikter å gi kompensasjon

Skulle uhellet være ute har du heldigvis rett på erstatning. Nettleverandørene har plikt til å gi kompensasjon ved strømbrudd som varer i over 12 timer.

Kompensasjonen gis som et fastbeløp, som blir større desto lengre avbruddet er. Men det er du selv som må sende inn krav til nettselskapet.

De fleste innboforsikringer dekker skadet mat som følge av strømbrudd, slik at matens kostnader blir erstattet.

I tillegg blir fryseren erstattet dersom lukten av den ødelagte maten har satt seg.

Gjensidige opplyser at det må betales egenandel for dette, men at den blir refundert i etterkant dersom de får tilbake erstatning fra de ansvarlige for strømbruddet.

Gode tips til hvordan du håndterer strømbrudd og mat finner du hos Sikkerhverdag.no – som drives av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)