illustrasjonsfoto: Mandatory Credit: Photo by Imagine China/REX
Del saken

Har du kjent på savnet av å bli tatt på av et annet menneske, og visste du at hudkontakt er mer enn bare følelser, spør KK.no.

Hudkontakt er ikke bare viktig, det er livsviktig for oss mennesker, sier Bianca Schmidt, gestaltterapeut og sexolog til bladet.

Som eksempel trekker Schmidt fram viktigheten av hudkontakt for nyfødte barn, og får støtte fra Ulla Aasland, pedagog og sexologisk rådgiver på Ullaaasland.no.

«En bekjent av meg fortalte meg nettopp om spedbarn på et barnehjem fra et land i Østen. Barna som var plassert lengst bort fra døren, døde oftere. Barna som var plassert nærmest døren fikk oftere et stryk over kinnet eller en form for berøring og kontakt fra de som gikk forbi», sier Aasland.

En rekke goder

Men hudkontakt er ikke bare viktig for liv. Ifølge sexologene følger det også med en rekke gode og ikke minst viktige helseeffekter dersom man har hudkontakt regelmessig. Ifølge Schmidt kan hudkontakt ha en positiv effekt på både hjerterytme og immunforsvaret.

I tillegg balanserer det hormonfrigjørelsen. En av de viktigste hormonene hudkontakt frigir, er hormonet oxytocin, det såkalte kjærlighetshormonet, som også handler om tilknytning. En av de viktige tingene oxytocin gjør i kvinnekroppen er å regulere stresshormonet kortisol, og regelmessig nærkontakt vil kunne senke verdiene i lengden, mener Schmidt.

Helseeffekter

Aasland trekker frem en rekke andre helseeffekter ved menneskelig berøring.

«Oxytocin stimuleres ved forventningen av positiv hudkontakt og direkte ved positiv hudkontakt: ved berøring, en klem, ved kyss, sex og særlig ved orgasmer. Tilhørighet, følelsen av å være et par, trygghet og ro er flere av de fantastiske effektene av hudkontakt», sier hun.

Aasland forteller at en lengre periode med fravær av hudkontakt med et annet menneske, kan ha motsatt effekt og påvirke både selvfølelse og helse i negativ retning.

«Fravær av hudkontakt kan føre til nedsatt eller manglende sexlyst. I tillegg kan følelsen av å være helt alene her i verden, uten nære bånd til andre, dukke opp, samt nedstemthet, et dårlig søvnmønster og i verste fall depresjon bli utslaget», sier hun.