Credit: NTB scanpix Fotograf: Frank May
Del saken

Har du høy utdanning kan du regne med å leve hele 6 år lengre enn dersom du har lav utdanning. Det fremgår av en undersøkelse av forskere fra Folkehelseinstituttet i april 2012, gjengitt på nettsiden til Norsk Helseinformatikk.

Samtidig øker den forventede levealder for alle. Undersøkelsen tok utgangspunkt i 2009. Da var forventet levealder på 80,4 år. For «lavest utført utdanning» lå den på 77.4 år, for «middels utført utdanning» på 80,8 år, og for «høyest utført utdanning» på 83,6 år.

Ser vi så langt tilbake som til år 1900, er økningen i forventet levetid på hele 30 år for alle grupper. Studien som viser at folk med høy utdanning lever lengre enn personer med lav utdanning ble satt i gang fordi forskerne ønsket å se på sammenhengen mellom forskjeller i utdanningsnivå og forventet levealder, og om dette hadde endret seg i perioden 1961 til 2009. Forskjellen i forventet levealder mellom gruppene med høyest og lavest utdanning økte med 5,3 år hos menn og 3,2 år hos kvinner fra 1961 til 2009.

En del av forskjellene kan sannsynligvis forklares med at utdanningsgruppene har ulik livsstil, blant annet gjelder dette røykevaner, skriver Norsk Helseinformatikk. Resultatene tyder på at faktorer som bidrar til et lengre liv når frem til ulike befolkningsgrupper til forskjellig tid. Dette er viktig informasjon ved planlegging av tiltak i folkehelsearbeidet, skriver Folkehelseinstituttet.

I perioden 1946-50 var forventet levealder ved fødselen i Norge 69,3 år for menn, og 72,7 år for kvinner. I 2011 var forventet levealder 79 år for menn og 83,5 år for kvinner. Forventet levealder var i 2017økt til 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Levealder for menn med høyere utdannelse har lenger forventet levealder enn kvinner med grunnskoleutdannelse.

Siden år 1900 og frem til 2012 har forventet levealder økt med 30 år. Det er først og fremst reduksjonen i spedbarnsdødelighet som har ført til den store stigningen i forventet levealder i Norge de siste 100 årene. Andre forhold som har hatt betydning, er: bedre levekår, bedre hygiene, bedre boliger og bedre kosthold, sammen med utvikling av vaksiner og gode behandlingstilbud.

Kilder:

https://nhi.no/forskning-og-intervju/lever-lenger-med-hoyere-utdannelse/