20170106. Filosofen Martha C. Nussbaum tildeles Holbergprisen 2021 for fremragende forskning innen filosofi og beslektede fagfelt. Foto: Robert Tolchin / NTB
Del saken

Filosofen Martha C. Nussbaum evner å utgjøre en reell og varig forskjell i folks liv, ifølge Holbergkomiteen. Hun tildeles Holbergprisen 2021, melder NTB.

Nussbaum tildeles prisen for fremragende forskning innen filosofi og beslektede fagfelt.

– Jeg arbeider med mange ulike emner, men felles for dem alle er en refleksjon over menneskelig sårbarhet, både det positive og kostnaden ved den, sier hun.

Nussbaum er professor i rettsvitenskap og etikk ved University of Chicago og er en av verdens mest produktive og velkjente filosofer.

Prisvinneren er også kjent som «allmennhetens filosof» fordi hun behandler dagsaktuelle spørsmål som får konkrete økonomiske, politiske og juridiske konsekvenser for menneskers liv, opplyser komiteen.

– Jeg har brukt mange år som filosof på å forklare emosjoner og hva som skjer med dem i en verden av uforutsigbare hendelser, sier hun.

Forklarer emosjoner

Nussbaum har bidratt innenfor en rekke fagfelt, eviggjort gjennom sine 26 bøker og rundt 500 artikler. Blant hennes mest kjente bidrag til verdenssamfunnet er en metode for å måle livskvalitet uavhengig av kultur, kalt kapabilitetsinnfallsvinkelen (Capabilities Approach).

Metoden anvendes til å analysere menneskelige livsvilkår og anvendes i studier av fattigdom, utvikling, sosial eksklusjon og ulikhet.

– Mens Nussbaums akademiske meritter er udiskutable, er kanskje det aller mest beundringsverdige hennes vilje til å anvende kunnskap globalt, i bestrebelsen på å utgjøre en reell og varig forskjell i folks liv, sier Graeme Turner, leder av Holbergkomiteen.