HjerneScan-Foto. NTB Scanpix
Del saken

Det er velkjent at fysisk mishandling kan skade hjernen hos et barn. Men psykisk og følelsesmessig mishandling kan gjøre like stor skade.

Flere studier har funnet at barn som opplever emosjonelle forstyrrelser i lav alder får problemer med følelser og hukommelse.

En studie fra Stanford Children’s Hospital viste at barn med posttraumatisk stressyndrom og høye nivåer av stresshormonet kortisol ofte fikk redusert den delen av hjernen som behandler følelser og hukommelse – hippocampus. Dette ses tydelig på en skanning av hjernen.

Professor Bruce Perry er psykiater på Texas Children’s Hospital, og har studert det samme tema. Han forklarer:

– Bildet til venstre viser en normal, sunn gutt på 3 år med normal hodestørrelse. Bildet til høyre viser en gutt på samme alder som har blitt utsatt for alvorlig sensorisk deprivasjon.

Forskning på sensorisk deprivasjon sier at mennesker er avhengig av variert stimulering for å fungere. Dette betyr at barn som utsettes for dette vil utvikles senere og miste deler av hukommelsesevnen. Noe av det samme kan man se hos eldre mennesker som er rammet av Alzheimer.

Konsekvensene er blant annet at man får store problemer med å opprette sunne og fungerende forbindelser til andre mennesker. Man får problemer med både vennskap og kjærlighet.

Perry konkluderer i sin studie:

– En sunn utvikling av nervesystemet som tillater optimale sosiale og emosjonelle funksjoner er avhengig av oppmerksomhet og støttende behandling i barndommen, slik at man får muligheten til å forme og opprettholde et mangfold av forbindelser til andre barn og voksne gjennom hele barndommen.